Uitgebreid zoeken
10 jaar ombudsvrouw
Op 1 oktober 1981 werd de Stichting Ombudsvrouw Amsterdam opgericht met het doel een bijdrage te leveren aan de emancipatie van vrouwen en de opheffing van achterstanden bij vrouwen.Tien jaar later kunnen vrouwen uit alle culturen hulp krijgen bij vragen op het gebied van ongelijke behandeling op het werk, de vreemdelingenwet, uitkeringen, kinderopvang, echtscheiding, racisme en opleidingen. De Stichting Ombudsvrouw Amsterdam werd in 1993 opgeheven.
Kobas, Ufuk
affiche
1991
emancipatie / onderwijs / economische zelfstandigheid / anti racisme / anti seksisme / kinderopvang / ouderschap / gelijke behandeling / sociale zekerheid / Nederland
Amsterdam
Kobas, Ufuk
Aletta
via de website van Aletta.
Let op: op de meeste afbeeldingen rust auteursrecht. Deze mogen niet zonder toestemming van de rechthebbende gebruikt worden.

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM