Uitgebreid zoeken

98%

Dit is een zeer grove schatting, mede op basis van wat we weten van immigratie cijfers gedurende vijf eeuwen. We zijn uitgegaan van een gemiddelde van 4 generaties per honderd jaar. Dus in vijf eeuwen gaat het dan om gemiddeld 20 generaties terug.
De gemiddelde Nederlander van vandaag heeft in vijf eeuwen dus 524.288 voorouders. Naast de komst van vluchtelingen was Nederland eeuwenlang een aantrekkelijk gebied voor grote aantallen arbeidsmigranten uit met name omringende landen. De kans dat iemand geen migrant in de stamboom heeft zitten is, naar onze inschatting, verwaarloosbaar.

Meer over migratiecijfers


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM