Uitgebreid zoeken

Aanvragen voor gelijkstelling en naturalisatie

Het Burgerlijk Wetboek van 1838 bepaalde dat vreemdelingen op eigen verzoek met een Nederlander konden worden gelijkgesteld. Zij verkregen dan weliswaar niet de Nederlandse nationaliteit, maar wel een aantal belangrijke burgerrechten. In principe hebben alle gemeenten deze aanvragen geregistreerd, maar het is onbekend in hoeverre ze ook zijn bewaard. Daarnaast maakte de Nationaliteitswet van 1850 het mogelijk de Nederlandse nationaliteit aan te vragen voor vreemdelingen van de eerste generatie (kinderen in Nederland geboren, werden automatisch Nederlander), mits minimaal 23 jaar oud, tien jaar of langer in Nederland gevestigd en met de intentie te blijven. Net als bij de gelijkstellingen moesten gemeenten registers bijhouden van alle aanvragen. Hoewel alle toekenningen in het Staatsblad zijn gepubliceerd, kunnen de lokaal opgestelde registers van belang zijn, omdat het om aanvragen gaat en die bevatten meer gegevens over de aanvrager. Met de nieuwe wet op het Nederlanderschap van 1892 verviel de plicht tot registratie door de gemeente. Niettemin zijn in het archief van de Haagse gemeentepolitie voor de periode 1945-1952 ook verzoeken om naturalisatie bewaard.

Trefwoorden:

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM