Uitgebreid zoeken

Adresboeken en telefoonboeken

Wanneer het om onderzoek gaat naar migranten die in de meer recente tijd als zelfstandige onder­nemers (of in dienst van landgenoten) specifieke beroepen uitoefenden, kunnen adresboeken een belangrijke bron van informatie vormen. Dat geldt bijvoorbeeld voor de Italiaanse schoor­steenvegers en terrazzowerkers, maar ook voor buitenlandse restauranthouders die de Nederlandse bevolking kennis lieten maken met gerechten uit hun land van herkomst. In gemeen­telijke adresboeken zijn over het algemeen ingangen op persoonsnaam, adres en beroep. Ze kunnen worden beschouwd als voor­lopers van het telefoonboek en de Gouden Gids (die voor de naoorlogse periode eveneens veel waardevolle informatie bevatten). Maar vanaf het eind van de 19e eeuw tot de jaren ’50 van deze eeuw hebben ze ook naast elkaar bestaan. In het gemeentearchief van Den Haag zijn de adresboeken van 1858 tot en met 1949 bewaard gebleven.

Trefwoorden:

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM