Uitgebreid zoeken
Arbeidshulpverlening voor vrouwen in Amsterdam
Om de werkgelegenheid en werkomstandigheden van vrouwen te verbeteren, biedt Arbeidshulpverlening voor vrouwen in Amsterdam trainingen, spreekuren, informatie en advies over herintreden, opleidingen en solliciteren. Deze organisatie is in 1979 opgericht als Stichting Arbeidshulpverlening voor vrouwen in de wijk; in 1990 werd ze een stedelijke voorziening. Het doel was goede werkgelegenheid voor Amsterdamse vrouwen te creëren, in het bijzonder voor migrantenvrouwen en vrouwen met een WAO- of RWW-uitkering. De Stichting is in 1994 opgeheven.
Kobas, Ufuk
affiche
1990?
betaalde arbeid / herintreedsters / hulpverlening / allochtonen / Nederland
Amsterdam
Kobas, Ufuk
Aletta
via de website van Aletta.
Let op: op de meeste afbeeldingen rust auteursrecht. Deze mogen niet zonder toestemming van de rechthebbende gebruikt worden.

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM