Uitgebreid zoeken
Equality and discrimination under international law
Dit boek geeft de geschiedenis van de ontwikkelingen van het principe van de gelijkheid en anti-discriminatie vanaf het einde van de eerste wereldoorlog. Het richt zich vooral op discriminatie op grond van ras, sekse, taal en geloof. De schrijver geeft een overzicht van verdragen over vrede en minderheden en bespreekt de rede waarom de bescherming van mensenrechten in de plaats is gekomen van de bescherming van minderheden. De verschillende VN-verdragen worden geschetst en de activiteiten van de 'Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities' en de 'Commission on the Status of Women'. Relevante jurisprudentie wordt geanalyseerd
McKean, Warwick
boek
1983
internationaal recht / internationale verdragen / mensenrechten / racisme / seksisme / gelijke behandeling
Oxford
Aletta
via de website van Aletta.

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM