Uitgebreid zoeken
equality of women and men : final report of activities
Verslag van de werkzaamheden van de Joint Specialist Group, diein februari 1994 ingesteld is door de CDEG (Steering Committeefor Equality between Women and Men) en de CDMG (EuropeanCommittee on Migration). Deze groep onderzocht de gevolgenvan culturele diversiteit in Europa door migratie opgelijkheid tussen mannen en vrouwen. Bevat tevens de papers vooren conclusies van het op 4 en 5 juli 1995 georganiseerdeinternationale congres 'Women and migration: establishing thefundamental right to equality in a setting of culturaldiversity'; het rapport van de hoorzitting op 3 juli 1995 metvrouwen uit minderheidsgroepen en met migrantenvrouwen; en derapporten over de problemen van migrantenvrouwen in Frankrijk,Italië, België, Spanje, Nederland, Verenigd Koninkrijk,Duitsland en de Scandinavische landen.
Gaspard, Françoise / [et al.]
boek
1996
allochtonen / gelijke behandeling / multicultureel / cultuurverschillen / Europa / West-Europa / Nederland / congrespaper
Strasbourg
Aletta
via de website van Aletta.

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM