Uitgebreid zoeken
gender and psychology reader
Bijdragen over sekseverschillen en feministische theorieen in de psychologische wetenschappen.
Clinchy, Blythe McVicker / Norem, Julie K.
boek
1998
psychologie / gender / man vrouw verschillen / epistemologie / etniciteit / cultuurverschillen / ontwikkelingspsychologie / bundel
New York
Aletta
via de website van Aletta.

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM