Uitgebreid zoeken
Grenzen voorbij : kindermishandeling in allochtone gezinnen
Onderzoek gebaseerd op ervaringen van o.a. leerkrachten enmaatschappelijk werkers naar de verschillen wat betreftkindermishandeling in allochtone en autochtone gezinnen, bijv.de mate waarin het voorkomt, oorzaken, hoe komt het naarbuiten.
Haarsma, Lennie / Zandijk-Van Harten, Trudy
boek
1996
kindermishandeling / allochtonen / gezinnen / cultuurverschillen / hulpverlening / Nederland
Amsterdam
Aletta
via de website van Aletta.

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM