Uitgebreid zoeken
Hulpverlening aan Lesbische Vrouwen van Stichting de Maan
Bevat de volgende bijdragen: Marleen Heeman:"Methodischeuitgangspunten voor de hulpverlening aan lesbische vrouwen";Beja Wulff: "Is lesbische hulpverlening iets anders danvrouwenhulpverlening"; Vera Mulder: "Ik wil niet met een pot opde kamer slapen", lesbische hulpverlening in de intramuralepsychiatrie); Marie-José Janssens en Wilhelmina van Wetering:"Mati en lesbiennes", homoseksualiteit en etnische identiteitbij Creools-Surinaamse vrouwen in Nederland; Mike Balkema:"Zijn lesbische vrouwen nog steeds mannenhaatsters?", overcoming-out, acceptatie en zelfwaardering en het specifieke vanhulpverlening aan lesbische vrouwen; Lieneke Akkerman:"Werelden van verschil", facetten van homoseksualiteit in dehulpverlening seksespecifiek bekeken; "Anti-lesbisch geweld",notitie van het COC; Tieneke Koning: "Hetero-seksueleboodschappen beïnvloeden lesbische seksualiteit"; Mike Balkema:Inleiding "High Tea met Homologie in Paradiso"; Marleen Heeman:Gedeeltes uit "Mijn moeder is zó".
Heeman, Marleen
boek
1992
lesbische vrouwen / hulpverlening / mati's / allochtonen / Surinaams / Nederland / artikel / lezing / bundel
Amsterdam
Aletta
via de website van Aletta.

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM