Uitgebreid zoeken

Javanen in de polder

Het project ‘Javanen in de Nederlandse Polder’ is een initiatief van Stichting Comité Herdenking Javaanse Immigratie (STICHJI). Het wordt uitgevoerd met medewerking van het Centrum voor de Geschiedenis van Migranten (CGM), dat ondersteuning verleent bij de training van Spoorzoekers en bij het tentoonstellen van (een deel van) het verzamelde materiaal in het Historisch Beeldarchief Migranten en op deze website.


Het doel van het project is om de migratiegeschiedenis en het erfgoed van Javaanse Surinamers in Nederland vast te leggen en te bewaren voor toekomstige generaties. Met behulp van getrainde Spoorzoekers wordt in het kader van het project materiaal verzameld dat zowel in beeld (foto’s, film), documenten, als in verhalen een kijk bieden op de migratie, vestiging en integratie van Javaanse Surinamers in Nederland. Bij het spoorzoeken wordt aandacht gegeven aan zowel het materieel als het immaterieel erfgoed.


Het voornemen is om over een periode van 5 tot 6 jaar het project uit te voeren in alle plaatsen waar grote concentraties Javaanse Surinamers wonen. Dat zijn in Noord Nederland: Hoogezand Sappemeer, Delfzijl en Groningen; in Noord Brabant: Tilburg, Den Bosch, Sint Michielsgestel en in de Randstad: Amsterdam, Almere, Den Haag, Rotterdam en Utrecht. Als eerste locaties zijn Den Haag en Den Bosch gekozen, om daarna uit te breiden naar andere locaties. Het startsein voor de pilot is gegeven op 9 december 2012 en de uitvoering loopt tot september 2014.


Voor het beheren en bewaren van het verzamelde materiaal zoekt STICHJI de samenwerking met openbare archieven. Voor Noord Brabant is het Brabants Historisch Informatie Centrum bereid gevonden; voor Den Haag het Haags Gemeentearchief. Het spoorzoeken in Den Haag wordt mede mogelijk gemaakt door Fonds1818.


Informatie over het project, de resultaten evenals de vindplaats van het verzamelde materiaal zal worden bekend gemaakt via meerdere websites zoals het eerder genoemde online Historisch Beeldarchief Migranten, de websites van de partnerarchieven, de website van STICHJI, via www.javanenindiaspora.nl en op deze themapagina.


Op deze themapagina worden de resultaten van de zoektocht gepresenteerd, daarnaast vind je achtergrondinformatie over de geschiedenis van de Javaanse Surinamers. In het komende jaar zal er regelmatig nieuwe materiaal op deze site verschijnen.

Trefwoorden:

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM