Uitgebreid zoeken
Joegoslavische vrouwen in de provincie Drenthe
Er wordt een overzicht gegeven van hetgeen door de eerstelijnshulp- en zorgverlening aan activiteiten ten behoeve van dedoelgroep wordt verricht, de mate van toegankelijkheid, deknelpunten en de belemmeringen. Uitgevoerd in opdracht van hetSteunfunctie-Instituut voor Maatschappelijke DienstverleningDrenthe (RMD) door STAMM, werkeenheid Onderzoek, in het kadervan het projectplan 'Migrantenvrouwen en de eerstelijnsgezondheidszorg'.
Haan, K. de / Os, J. van
boek
1993
allochtonen / eerstelijnsgezondheidszorg / hulpverlening / Turks / Marokkaans / Joegoslavisch / Drenthe
Assen
Aletta
via de website van Aletta.

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM