Uitgebreid zoeken

MIGRATION AND MOBILITY IN CITIES IN THE WEST

18 juni 2017
Symposium
Amsterdam

Onze steden worden in toenemende mate gedefinieerd door migratie, met de influx van vluchtelingen, maar ook arbeidsmigranten, kenniswerkers en studenten. Er is een groeiende behoefte aan tijdelijke en flexibele vormen van huisvestiging voor nieuwkomers, maar steden zijn hier niet voldoende op ingesteld. Hoe kunnen we onze steden meer open, dynamisch en flexibel maken? Hoe kan migratie en dynamiek een basisvoorwaarde worden voor stedelijke ontwikkeling?

Tijdens deze middag zullen de resultaten van twee lopende onderzoeksprojecten worden gepresenteerd en bediscussieerd.

Deel I: A City of Comings and Goings by Crimson Architectural Historians (13.00-15.30)

Tijdens het eerste deel zullen vier lokale onderzoekers hun lopende onderzoek naar vier exemplarische migratiesteden (Londen, Prato, Wenen en Aarhus) presenteren, met de focus op de huidige uitdagingen en geboden oplossing. In de aansluitende paneldiscussies zullen een aantal experts reflecteren op de gepresenteerde voorbeelden en deze terugkoppelen naar de Nederlandse (ontwerp)praktijk. Wat kan architectuur en stedenbouw bijdragen aan migratie-gerelateerde uitdagingen? Hoe kunnen Nederlandse steden leren van Europese buurlanden en daarmee beter inspelen op het steeds dynamischere karakter van haar bewoners?

Deel II: Amsterdam Arrivals by the ISHF-research team (16.00-17.30)

Het onderzoeksproject Amsterdam Arrivals verkent de Amsterdamse ‘arrival space’: de direct toegankelijke accommodatie voor nieuwkomers. Hoe toegankelijk is de Amsterdamse woningvoorraad voor nieuwkomers? Kunnen we nieuwe manieren bedenken om accommodatie voor nieuwkomers te verzorgen? Tijdens deze sessie zullen de resultaten van het onderzoek worden gepresenteerd, gevolgd door een discussie over hoe deze voorstellen mogelijk kunnen worden geïmplementeerd in Amsterdam.

Praktische informatie:

Datum en tijd: 18 juni 2017, 13:00-17:30
Locatie: Torenzaal, Museum ‘t Schip
Adres: Oostzaanstraat 45, 1013WG Amsterdam
Voertaal: Engels

Het evenement is gratis, wel is registratie vereist. Dat kan via de website van het International Social Housing Festival, via: socialhousingfestival.com/events/migration-mobility/.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM