Uitgebreid zoeken

Duitsland

Interview met Ruth Wallage-Binheim

Archief Nederlands-Israëlische gemeente te Maarsen.

Geschil tussen de Nederlands-Portugese joodse gemeente en hoogduitse joodse gemeente over salaris Portugese voorzanger, 1836

Geschil tussen de Nederlands-Portugese joodse gemeente en hoogduitse joodse gemeente over salaris Portugese voorzanger

Achter de term 'zigeuners' gaan veel verschillende groepen schuil.

Een kwart tot de helft van de zeelieden, soldaten en andere werknemers die in de 17e en 18e eeuw voor de Verenigde Oost-Indische Compagnie (V.O.C.) naar Azië vertrokken, was afkomstig van buiten...

Aflevering van de serie Rotterdammers van Formaat.

Naast joden kwamen ook nog ongeveer 7.000 andere vluchtelingen naar Nederland in het decennium voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog.

Verjaardagsspeech van Alfred Mozer op zijn zestigste verjaardag, maart 1965.

Verjaardagsspeech Alfred Mozer

Documenten betreffende het leven van Franz Vogt. Vogt was een vakbondsman die nazi-Duitsland in 1933 moest ontvluchten en in Nederland terechtkwam. Waaronder:

Documenten betreffende Franz Vogt

De handel in Keulse potten in Nederland heeft een lange geschiedenis. In de 11de eeuw werd in Utrecht al melding gemaakt van invoer van ‘aardewerk’ uit het rijngebied of Keulen.

Westerwalder potverkopers

Collectie Atlas van Stolk

Hannekemaaiers uit Duitsland

Penning ter gelegenheid van het stichten van de Lutherse Kerk te Rotterdam.
M. Holtzhey (ontwerp & productie), 1736.

Penning Lutherse kerk, 1736

'Gastarbeider in Europa' Alfred Mozer (tweede van rechts) vergezelt zijn kabinetschef Sicco Mansholt (links) bij een bezoek aan de Amerikaanse president John F.

Mozer op bezoek bij Kennedy

 

Stadsarchief van Leiden (Stadsbestuur (SA II))(1574-1816)

Register van poorterinschrijvingen in Leiden 1588-1811

'Gazophylacium', register aangelegd voor het plaatsen van de handtekening door nieuw aangekomen buitenlandse studenten aan de Leidse Universiteit, van Lutherse geloofsbelijdenis, bij het ontvangen...

Register van nieuw aangekomen buitenlandse studenten aan de Leidse Universiteit van Lutherse geloofsbelijdenis

In 1849 werd voor het eerst wettelijk vastgelegd welke vreemdelingen Nederland mochten binnenkomen en wie ongewenst was.

Het uitzetten van vreemdelingen (1849)

Interview met Hebe Charlotte Kohlbrugge

Achttiende-eeuwse centsprent met ‘d’oortjesveeters smous’.

Centsprent met 'd'oortjesveeters smous'

Tekening van een Duitse student, afgebeeld met een extreem lange Duitse pijp. Overgenomen uit: ‘Een ontgroeningspartij te Utrecht 1809’, Bijlage XXII van W.C.A.

Etudiant Allemand

Interview met Birgitt van Megchelen


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM