Uitgebreid zoeken

Duitsland

Achter de term 'zigeuners' gaan veel verschillende groepen schuil.

Tussen 1600 en 1900 trokken jaarlijks tienduizenden Duitsers uit Westfalen naar Nederland als seizoensarbeider.

Verjaardagsspeech van Alfred Mozer op zijn zestigste verjaardag, maart 1965.

Verjaardagsspeech Alfred Mozer

Al vanaf de zeventiende eeuw trokken jonge, ongetrouwde Duitsers vaak naar het buitenland om werkervaring op te doen.

Hier een penning van Karst Karstenzoon uit het Sticht Bremen die in 1649 burger werd van Enkhuizen en daar tot het bakkersgilde werd toegelaten.

Gildepenning Karst Karstenzoon uit het Sticht Bremen - voorzijde

Brief van Alfred Mozer aan John F. Kennedy, 13 mei 1963.

Brief Alfred Mozer aan John F. Kennedy

Documenten betreffende het leven van Franz Vogt. Vogt was een vakbondsman die nazi-Duitsland in 1933 moest ontvluchten en in Nederland terechtkwam. Waaronder:

Documenten betreffende Franz Vogt

Aflevering van de serie Rotterdammers van Formaat.

Na 1800 werd Indië officieel een Nederlandse kolonie. De naam veranderde toen in Nederlands-Indië. De V.O.C. werd opgeheven en haar bezittingen werden overgedragen aan de Nederlandse staat.

Interview met Birgitt van Megchelen

Uit Harderwijk vertrekkende detachementen koloniale militairen op het station. Tot 1863 reisden de militairen op binnenschepen naar hun vertrekhaven, sindsdien per trein.

Vertrek van koloniale militairen uit werfdepot Harderwijk

Collectie Atlas van Stolk

Hannekemaaiers uit Duitsland

Documenten betreffende het leven van Clara Meijer-Wichmann (geb. Hamburg 1885), waaronder:
- Geboortekaartje
- Schoolboekje lagere school
- HBS-diploma

Documenten betreffende het leven van Clara Wichmann

De handel in Keulse potten in Nederland heeft een lange geschiedenis. In de 11de eeuw werd in Utrecht al melding gemaakt van invoer van ‘aardewerk’ uit het rijngebied of Keulen.

Duitse potverkoper

Dankbrief van Alfred Mozer aan minister Luns voor zijn benoeming tot Ridder in de Order van de Nederlandse Leeuw, 13 maart 1970.

Dankbrief voor benoeming tot ridder, Alfred Mozer
Hannekemaaier

Houtsnede, detail van kinderprent. Collectie Atlas van Stolk

Hannekemaaier

Naast joden kwamen ook nog ongeveer 7.000 andere vluchtelingen naar Nederland in het decennium voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog.

Interview met Ruth Wallage-Binheim

Groepsfoto van het personeel van ‘Werklust’, ca. 1900.

Groepsfoto van het personeel van ‘Werklust’, ca. 1900.

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM