Uitgebreid zoeken

Indonesië

Papua’s

Papua’s zijn de oorspronkelijke bewoners van Nieuw-Guinea. Van deze bevolking zijn minstens 500 personen na de oorlog permanent naar Nederland gekomen.

Op 17 augustus 1945 riepen Soekarno en Hatta in Nederlands-Indië de republiek Indonesia uit, terwijl het toen officieel nog een kolonie was.

Indonesië

Het huidige Indonesië is eeuwenlang een internationaal handelscentrum geweest dat vele migranten aantrok. Dit waren voornamelijk migranten die tijdelijk bleven.

Archief Demka fabriek Utrecht

Documenten betreffende de regeling van woonruimte voor Ambonezen die werkten in de Demka fabriek in Utrecht, 1955.

Documenten betreffende woonruimte voor Ambonezen werkzaam in de Demka fabriek, 1955

Sportdag in het Molukse woonoord Schattenberg (Westerbork), jaren 50.

Werknemers van de Indische overheid mochten vanaf het begin van de 19de eeuw eens in de 6 jaar op verlof.

Fragment uit de documentaire "Ik ben een Indo ja, en zo wil ik leven...." Tjalie Robinson (1911-1974)
Samenstelling: Ida Does, Marco Markovsky en Wim Willems, 2009

Reclame PTT

Reclame PTT voor goedkope kerst- en nieuwjaarsgesprekken met Indonesië.

Reclame PTT

Vereniging van Indische vrouwen in Groningen en omgeving in het stadspark van Groningen (1958). Tweede rij, achter de vrouw met het kind op schoot: An Midderham-Vrieling.

Vereniging Indische Vrouwen

Akte van poortereed afgelegd door Jeronimus Tonneman van Ter Naten (= Ternate, Indië), Amsterdam, 30 september 1783. Perkament.

Uit het archief van de familie De la Court.

Akte van poortereed afgelegd door Jeronimus Tonneman van Ter Naten (= Ternate, Indië) in Amsterdam

Ronde houten hoedendoos met messing beslag en leren handvat, glanzend afgewerkt en beplakt met meerdere stickers of etiketten, beschilderd nummer "14".  Verschillende stickers: "N.V.

Hoedendoos voor op reis

Den Haag, Scheveningen, 1929. Indische verlofgangers op het strand van Scheveningen. V.l.n.r.: Nic Schönherr, Sophie Schönherr-Pieper met Chrisje en onbekende.

Indische verlofgangers in Scheveningen

Bekijk een grotere versie van deze tabel (.pdf)

Migratie van en naar de Indonesie (1946-1964)
Molukkers

In 1951 kwamen 12.500 Molukkers per boot naar Nederland; 3.500 Molukse soldaten uit het Koninklijk Nederlands-Indische Leger (KNIL) en hun gezinnen.

Javaanse contractarbeiders kwamen aan in Paramaribo, 1925. Javaanse Surinamers in Nederland hebben een rijke migratiegeschiedenis. Zij hebben een dubbele migratiegeschiedenis.

De aankomst van Javaanse contractarbeiders in Suriname

Sinds de vroege jaren '70 heeft de adoptie van kinderen uit het buitenland een hoge vlucht genomen.

In de 19de eeuw ronselde Nederland ruim 3.000 soldaten in de Goudkust, het huidige Ghana, voor het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL) in de archipel. Tussen 1831 en...

Papoea's

Rumoer in Leeuwarden : "De Papoea's zijn nu al verder dan wij!" Tekenaar: Opland, 7 april 1961 (Amsterdam : De Volkskrant, 1961). Collectie IISG

Papoea's

Met het schip Atlantis repatriëren KNIL-militairen en hun gezinnen uit Indonesië naar Nederland.

Achter de naam Tjalie Robinson gaat de schrijver en journalist Jan Boon (1911-1974) schuil.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM