Uitgebreid zoeken

Italië

Gevelbord schoorsteenvegers Zanino & Lopetro, 1786-1850.

Gevelbord schoorsteenvegers Zanino & Lopetro

Italiaanse werknemers bezoeken Volendam, 1962.

Italianen in Volendam

Tijdens de Gouden Eeuw en daarna kwamen uit Duitsland veel arbeiders om te helpen met hooien in de drukke zomermaanden.

Tussen 1949 en 1975 kwamen tienduizenden gastarbeiders  uit Italië naar Nederland. De meesten waren afkomstig uit de arme delen van Italië.

Een interview met de Italiaanse Umberto Atorino die kwam werken in de grote Demka fabriek.

Italië

De eerste Italianen in Nederland waren vooral bankiers uit Lombardije. In 1287 werd voor het eerst melding gemaakt van een Lombardische bankier in Delft.

Een klein aantal protestanten die in de 17de eeuw vanwege hun geloof Italië ontvluchtte kwam in Nederland terecht. Zo kwam Giovanni Battista in 1612 naar Groningen.

Vluchtelingen uit Piemonte

Rond 1900 kwamen de eerste Italiaanse terrazzowerkers naar Nederland. Zij vestigden zich onder meer in Den Haag. Toen bleek dat er voldoende werk was, volgden hun streek-en dorpsgenoten.

Fragment over Italiaanse terrazzowerkers in Nederland. Gerealiseerd door Irene Rubini, 2008. Met dank aan Comune di Arba.  

Artikel uit de Volkskrant over de komst van de eerste 2000 Italiaanse arbeiders naar Nederland,  8 augustus 1960.

 2000 Italiaanse arbeiders naar Nederland

Man met draaiorgel en jongen met marmot, beiden afkomstig uit ‘Savoisch Gebergte’.


Collectie: Atlas van Stolk.

Rondtrekkende muzikanten

Eindhoven, 1937. Quirino De Mas als venter voor ijssalon Venezia.

Quirino De Mas

Den Haag, 1930 (ca.)

Foto van Beppi en Lola

Italiaanse werknemers van Hoogovens op een uitje naar Volendam, 1962.

Collectie IISG

Uitje naar Volendam

De Wijde Lombardsteeg, gezien naar het Rokin. Amsterdam, 1959. De Lombarden introduceerden in Nederland het gebruik van onderpand.

Wijde Lombardsteeg
IJsverkopers

De migratie van Italiaanse ijsverkopers kwam op gang in de tweede helft van de 19de eeuw. Deze Italianen verkochten hun ijs vanuit ijscokarretjes of zij waren eigenaar van een ijssalon.

Interview met Bruno Gardini

Collectie Atlas van stolk

Italiaanse schoorsteenveger

Vonnisboek van de Schepenbank van Leiden, met lijst van opgebrachte bedelaars uit 1725.

'Vreemde' bedelaars Leiden 1725

Een interview met Emilio Esposito die in 1961 In Utrecht kwam werken.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM