Uitgebreid zoeken

Italië

1961 Voor- en achterkant van een Italiaanstalige folder van de rubberfabriek Vredestein, die begin jaren zestig werd gebruikt om arbeiders in Italië te werven.

Wervingsbrochure rubberfabriek Vredestein

Tijdens de Gouden Eeuw en daarna kwamen uit Duitsland veel arbeiders om te helpen met hooien in de drukke zomermaanden.

Fragment over Italiaanse terrazzowerkers in Nederland. Gerealiseerd door Irene Rubini, 2008. Met dank aan Comune di Arba.  

Hoewel Italianen veel soorten werk deden was er een sterke concentratie in een aantal beroepen.

Italië

De eerste Italianen in Nederland waren vooral bankiers uit Lombardije. In 1287 werd voor het eerst melding gemaakt van een Lombardische bankier in Delft.

Een interview met Emilio Esposito die in 1961 In Utrecht kwam werken.

Rond 1900 kwamen de eerste Italiaanse terrazzowerkers naar Nederland. Zij vestigden zich onder meer in Den Haag. Toen bleek dat er voldoende werk was, volgden hun streek-en dorpsgenoten.

Pieter van Loon (tekenaar), 1862. Karikatuur van een net in Nederland aangekomen Italiaanse schoorsteenveger die zijn nieuwe vaderland beoordeelt.


Collectie: Rijksmuseum.

Italiaanse schoorsteenveger

Italiaanse mijnwerkers

Italiaanse mijnwerkers

Gevelbord schoorsteenvegers Zanino & Lopetro, 1786-1850.

Gevelbord schoorsteenvegers Zanino & Lopetro

Vonnisboek van de Schepenbank van Leiden, met lijst van opgebrachte bedelaars uit 1725.

'Vreemde' bedelaars Leiden 1725

Italiaanse werknemers van Hoogovens op een uitje naar Volendam, 1962.

Collectie IISG

Uitje naar Volendam

Joanna Kucharczyk en Anton Silletti vertellen over hun respectievelijk Poolse en Italiaanse winkel in Nederland

Artikel uit de Volkskrant over de komst van de eerste 2000 Italiaanse arbeiders naar Nederland,  8 augustus 1960.

 2000 Italiaanse arbeiders naar Nederland
adresboek

Vermelding van de ‘Italiaansche Beeldenfabriek’ van (Ugo) Bertoluzzi in Amsterdams adresboek uit 1934.

Stadsarchief Amsterdam

adresboek

Eindhoven, 1937. Quirino De Mas als venter voor ijssalon Venezia.

Quirino De Mas

Bank van Lening. Het poortje van de Bank van Lening, of Lommerd, aan Enge Lombardsteeg 4. De Lombarden introduceerden in Nederland het gebruik van onderpand.

Bank van lening van Lombarden

Sinds 1650 kwamen er Italiaanse instrumentenmakers naar Nederland. Zij vestigden zich in de grote steden. Een interessante groep onder hen waren de barometermakers.

Barometerfabriek Balli
IJsverkopers

De migratie van Italiaanse ijsverkopers kwam op gang in de tweede helft van de 19de eeuw. Deze Italianen verkochten hun ijs vanuit ijscokarretjes of zij waren eigenaar van een ijssalon.

In de Nederlandse mijnen werkten vanaf het begin van de 20ste eeuw veel buitenlanders, onder wie een klein aantal Italianen.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM