Uitgebreid zoeken

Italië

Tussen 1949 en 1975 kwamen tienduizenden gastarbeiders  uit Italië naar Nederland. De meesten waren afkomstig uit de arme delen van Italië.

IJsverkopers

De migratie van Italiaanse ijsverkopers kwam op gang in de tweede helft van de 19de eeuw. Deze Italianen verkochten hun ijs vanuit ijscokarretjes of zij waren eigenaar van een ijssalon.

Italiaanse werknemers van Hoogovens op een uitje naar Volendam, 1962.

Collectie IISG

Uitje naar Volendam

Tijdens de Gouden Eeuw en daarna kwamen uit Duitsland veel arbeiders om te helpen met hooien in de drukke zomermaanden.

Den Haag, 1930 (ca.)

Foto van Beppi en Lola

Italiaanse werknemers bezoeken Volendam, 1962.

Italianen in Volendam

Sinds 1650 kwamen er Italiaanse instrumentenmakers naar Nederland. Zij vestigden zich in de grote steden. Een interessante groep onder hen waren de barometermakers.

Barometerfabriek Balli

Man met draaiorgel en jongen met marmot, beiden afkomstig uit ‘Savoisch Gebergte’.


Collectie: Atlas van Stolk.

Rondtrekkende muzikanten

Rond 1900 kwamen de eerste Italiaanse terrazzowerkers naar Nederland. Zij vestigden zich onder meer in Den Haag. Toen bleek dat er voldoende werk was, volgden hun streek-en dorpsgenoten.

Artikel uit de Volkskrant over de komst van de eerste 2000 Italiaanse arbeiders naar Nederland,  8 augustus 1960.

 2000 Italiaanse arbeiders naar Nederland

Een interview met de Italiaanse Umberto Atorino die kwam werken in de grote Demka fabriek.

Bank van Lening. Het poortje van de Bank van Lening, of Lommerd, aan Enge Lombardsteeg 4. De Lombarden introduceerden in Nederland het gebruik van onderpand.

Bank van lening van Lombarden

Eindhoven, 1937. Quirino De Mas als venter voor ijssalon Venezia.

Quirino De Mas

Joanna Kucharczyk en Anton Silletti vertellen over hun respectievelijk Poolse en Italiaanse winkel in Nederland

Collectie Atlas van stolk

Italiaanse schoorsteenveger

Italiaanse mijnwerkers

Italiaanse mijnwerkers

Gevelbord schoorsteenvegers Zanino & Lopetro, 1786-1850.

Gevelbord schoorsteenvegers Zanino & Lopetro

Pieter van Loon (tekenaar), 1862. Karikatuur van een net in Nederland aangekomen Italiaanse schoorsteenveger die zijn nieuwe vaderland beoordeelt.


Collectie: Rijksmuseum.

Italiaanse schoorsteenveger

Fragment over Italiaanse terrazzowerkers in Nederland. Gerealiseerd door Irene Rubini, 2008. Met dank aan Comune di Arba.  

Vonnisboek van de Schepenbank van Leiden, met lijst van opgebrachte bedelaars uit 1725.

'Vreemde' bedelaars Leiden 1725

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM