Uitgebreid zoeken

Italië

In de Nederlandse mijnen werkten vanaf het begin van de 20ste eeuw veel buitenlanders, onder wie een klein aantal Italianen.

Rond 1900 kwamen de eerste Italiaanse terrazzowerkers naar Nederland. Zij vestigden zich onder meer in Den Haag. Toen bleek dat er voldoende werk was, volgden hun streek-en dorpsgenoten.

Hoewel Italianen veel soorten werk deden was er een sterke concentratie in een aantal beroepen.

Eindhoven, 1937. Quirino De Mas als venter voor ijssalon Venezia.

Quirino De Mas
Italië

De eerste Italianen in Nederland waren vooral bankiers uit Lombardije. In 1287 werd voor het eerst melding gemaakt van een Lombardische bankier in Delft.

Fragment over Italiaanse terrazzowerkers in Nederland. Gerealiseerd door Irene Rubini, 2008. Met dank aan Comune di Arba.  

Joanna Kucharczyk en Anton Silletti vertellen over hun respectievelijk Poolse en Italiaanse winkel in Nederland

Een klein aantal protestanten die in de 17de eeuw vanwege hun geloof Italië ontvluchtte kwam in Nederland terecht. Zo kwam Giovanni Battista in 1612 naar Groningen.

Vluchtelingen uit Piemonte

Artikel uit de Volkskrant over de komst van de eerste 2000 Italiaanse arbeiders naar Nederland,  8 augustus 1960.

 2000 Italiaanse arbeiders naar Nederland

De Wijde Lombardsteeg, gezien naar het Rokin. Amsterdam, 1959. De Lombarden introduceerden in Nederland het gebruik van onderpand.

Wijde Lombardsteeg

Vonnisboek van de Schepenbank van Leiden, met lijst van opgebrachte bedelaars uit 1725.

'Vreemde' bedelaars Leiden 1725

Italiaanse werknemers bezoeken Volendam, 1962.

Italianen in Volendam

Een interview met de Italiaanse Umberto Atorino die kwam werken in de grote Demka fabriek.

Een interview met Emilio Esposito die in 1961 In Utrecht kwam werken.

Italiaanse mijnwerkers

Italiaanse mijnwerkers

Knipsel uit de Volkskrant over de aankomst van de eerste Italianen in Amsterdam, oktober 1960. Zij gingen aan het werk bij ondermeer de ADM en de Draka.

Eerste Italiaanse arbeiders in Amsterdam aan de slag

Sinds 1650 kwamen er Italiaanse instrumentenmakers naar Nederland. Zij vestigden zich in de grote steden. Een interessante groep onder hen waren de barometermakers.

Barometerfabriek Balli

Gevelbord schoorsteenvegers Zanino & Lopetro, 1786-1850.

Gevelbord schoorsteenvegers Zanino & Lopetro

Man met draaiorgel en jongen met marmot, beiden afkomstig uit ‘Savoisch Gebergte’.


Collectie: Atlas van Stolk.

Rondtrekkende muzikanten

Bank van Lening. Het poortje van de Bank van Lening, of Lommerd, aan Enge Lombardsteeg 4. De Lombarden introduceerden in Nederland het gebruik van onderpand.

Bank van lening van Lombarden

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM