Uitgebreid zoeken

Italië

Artikel uit de Volkskrant over de komst van de eerste 2000 Italiaanse arbeiders naar Nederland,  8 augustus 1960.

 2000 Italiaanse arbeiders naar Nederland

Knipsel uit de Volkskrant over de aankomst van de eerste Italianen in Amsterdam, oktober 1960. Zij gingen aan het werk bij ondermeer de ADM en de Draka.

Eerste Italiaanse arbeiders in Amsterdam aan de slag

Tussen 1949 en 1975 kwamen tienduizenden gastarbeiders  uit Italië naar Nederland. De meesten waren afkomstig uit de arme delen van Italië.

Italiaanse mijnwerkers

Italiaanse mijnwerkers

Interview met Bruno Gardini

Tijdens de Gouden Eeuw en daarna kwamen uit Duitsland veel arbeiders om te helpen met hooien in de drukke zomermaanden.

Collectie Atlas van stolk

Italiaanse schoorsteenveger

In de Nederlandse mijnen werkten vanaf het begin van de 20ste eeuw veel buitenlanders, onder wie een klein aantal Italianen.

adresboek

Vermelding van de ‘Italiaansche Beeldenfabriek’ van (Ugo) Bertoluzzi in Amsterdams adresboek uit 1934.

Stadsarchief Amsterdam

adresboek

Bank van Lening. Het poortje van de Bank van Lening, of Lommerd, aan Enge Lombardsteeg 4. De Lombarden introduceerden in Nederland het gebruik van onderpand.

Bank van lening van Lombarden

Man met draaiorgel en jongen met marmot, beiden afkomstig uit ‘Savoisch Gebergte’.


Collectie: Atlas van Stolk.

Rondtrekkende muzikanten

Italiaanse werknemers bezoeken Volendam, 1962.

Italianen in Volendam

Fragment over Italiaanse terrazzowerkers in Nederland. Gerealiseerd door Irene Rubini, 2008. Met dank aan Comune di Arba.  

Een interview met de Italiaanse Umberto Atorino die kwam werken in de grote Demka fabriek.

Eindhoven, 1937. Quirino De Mas als venter voor ijssalon Venezia.

Quirino De Mas

Gevelbord schoorsteenvegers Zanino & Lopetro, 1786-1850.

Gevelbord schoorsteenvegers Zanino & Lopetro
IJsverkopers

De migratie van Italiaanse ijsverkopers kwam op gang in de tweede helft van de 19de eeuw. Deze Italianen verkochten hun ijs vanuit ijscokarretjes of zij waren eigenaar van een ijssalon.

Een klein aantal protestanten die in de 17de eeuw vanwege hun geloof Italië ontvluchtte kwam in Nederland terecht. Zo kwam Giovanni Battista in 1612 naar Groningen.

Vluchtelingen uit Piemonte
Italië

De eerste Italianen in Nederland waren vooral bankiers uit Lombardije. In 1287 werd voor het eerst melding gemaakt van een Lombardische bankier in Delft.

Pieter van Loon (tekenaar), 1862. Karikatuur van een net in Nederland aangekomen Italiaanse schoorsteenveger die zijn nieuwe vaderland beoordeelt.


Collectie: Rijksmuseum.

Italiaanse schoorsteenveger

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM