Uitgebreid zoeken

Italië

Tussen 1949 en 1975 kwamen tienduizenden gastarbeiders  uit Italië naar Nederland. De meesten waren afkomstig uit de arme delen van Italië.

Tijdens de Gouden Eeuw en daarna kwamen uit Duitsland veel arbeiders om te helpen met hooien in de drukke zomermaanden.

Hoewel Italianen veel soorten werk deden was er een sterke concentratie in een aantal beroepen.

1961 Voor- en achterkant van een Italiaanstalige folder van de rubberfabriek Vredestein, die begin jaren zestig werd gebruikt om arbeiders in Italië te werven.

Wervingsbrochure rubberfabriek Vredestein

Rond 1900 kwamen de eerste Italiaanse terrazzowerkers naar Nederland. Zij vestigden zich onder meer in Den Haag. Toen bleek dat er voldoende werk was, volgden hun streek-en dorpsgenoten.

Man met draaiorgel en jongen met marmot, beiden afkomstig uit ‘Savoisch Gebergte’.


Collectie: Atlas van Stolk.

Rondtrekkende muzikanten

Bank van Lening. Het poortje van de Bank van Lening, of Lommerd, aan Enge Lombardsteeg 4. De Lombarden introduceerden in Nederland het gebruik van onderpand.

Bank van lening van Lombarden

Een interview met Emilio Esposito die in 1961 In Utrecht kwam werken.

Artikel uit de Volkskrant over de komst van de eerste 2000 Italiaanse arbeiders naar Nederland,  8 augustus 1960.

 2000 Italiaanse arbeiders naar Nederland

Italiaanse werknemers bezoeken Volendam, 1962.

Italianen in Volendam

Een interview met de Italiaanse Umberto Atorino die kwam werken in de grote Demka fabriek.

Den Haag, 1930 (ca.)

Foto van Beppi en Lola

Italiaanse werknemers van Hoogovens op een uitje naar Volendam, 1962.

Collectie IISG

Uitje naar Volendam

Fragment over Italiaanse terrazzowerkers in Nederland. Gerealiseerd door Irene Rubini, 2008. Met dank aan Comune di Arba.  

De Wijde Lombardsteeg, gezien naar het Rokin. Amsterdam, 1959. De Lombarden introduceerden in Nederland het gebruik van onderpand.

Wijde Lombardsteeg

Collectie Atlas van stolk

Italiaanse schoorsteenveger

In de Nederlandse mijnen werkten vanaf het begin van de 20ste eeuw veel buitenlanders, onder wie een klein aantal Italianen.

adresboek

Vermelding van de ‘Italiaansche Beeldenfabriek’ van (Ugo) Bertoluzzi in Amsterdams adresboek uit 1934.

Stadsarchief Amsterdam

adresboek

Joanna Kucharczyk en Anton Silletti vertellen over hun respectievelijk Poolse en Italiaanse winkel in Nederland

Italië

De eerste Italianen in Nederland waren vooral bankiers uit Lombardije. In 1287 werd voor het eerst melding gemaakt van een Lombardische bankier in Delft.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM