Uitgebreid zoeken

indonesië

RMS-herdenking in De Biezen, Barneveld jaren '50.


Collectie Museum Maluku

RMS-herdenking De Biezen

Bruiloft in het Molukse woonoord Lunetten (Vught), begin jaren '60

Collectie Museum Maluku

Bruiloft woonoord Lunetten

Amsterdam, Slotermeer, 1956
Klassenfoto van de ulo in Slotermeer, met docent Jan Boon (Tjalie Robinson). Hij heeft daar een jaar lang Nederlands en Geschiedenis gegeven.

Klassenfoto van de ulo in Slotermeer

Sportdag in het Molukse woonoord Schattenberg (Westerbork), jaren 50.

Onze Koers

Centraal orgaan van de Vereniging Indische Nederlanders. Collectie Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis

Onze Koers

Amsterdamse studentenvereniging met leden uit Nederland en de koloniën, verenigd onder de spreuk ‘Groot Nederland: Amsterdam, Batavia, Suriname’, ca. 1908.

Amsterdamse studentenvereniging met leden uit Nederland en de koloniën

Advertentie voor Chinees-Indisch restaurant Nieuw-Nanking, Amsterdam. Collectie Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis

Chinees-Indisch restaurant

Twee Indonesische meisjes in Plantsoen-Oost: Rineke en Deffie den Dekker. Het gezin was kort daarvoor naar Nederland gekomen en woonde in een pension. Foto: Leo Breijer, 1955.

Indische meisjes in Plantsoen-Oost
Familie Boon

Foto van de Familie Boon. Tjimahi, ca 1917.

Familie Boon
Indiëgangers
Indiëgangers

Fragment uit de documentaire "Ik ben een Indo ja, en zo wil ik leven...." Tjalie Robinson (1911-1974)
Samenstelling: Ida Does, Marco Markovsky en Wim Willems, 2009

Papoea's

Rumoer in Leeuwarden : "De Papoea's zijn nu al verder dan wij!" Tekenaar: Opland, 7 april 1961 (Amsterdam : De Volkskrant, 1961). Collectie IISG

Papoea's

Javaanse contractarbeiders kwamen aan in Paramaribo, 1925. Javaanse Surinamers in Nederland hebben een rijke migratiegeschiedenis. Zij hebben een dubbele migratiegeschiedenis.

De aankomst van Javaanse contractarbeiders in Suriname

De ‘repatriëring’ vanuit Indonesië betrof veel mensen die nooit in Nederland waren geweest, onder wie ook veel Nederlanders van gemengd Aziatisch-Europese afstamming die er heel anders uit zagen...

Joyce en Gaby Eysinger op de boot van Indonesië naar Nederland

Kookrubriek uit Pertemuan 1962 , een krantje dat verspreid werd door het Commissariaat Ambonezenzorg (CAZ) in alle Molukse woonoorden. Kookrubriek in het Nederlands en het Maleis.

Kookrubriek Pertemuan 1962

Briefje geschreven door de kapers in de trein bij wijster (1975)

Collectie Museum Maluku, Archief J.A. Manusama

briefje kapers 1975

Vereniging van Indische vrouwen in Groningen en omgeving in het stadspark van Groningen (1958). Tweede rij, achter de vrouw met het kind op schoot: An Midderham-Vrieling.

Vereniging Indische Vrouwen

Met het schip Atlantis repatriëren KNIL-militairen en hun gezinnen uit Indonesië naar Nederland.

Tijdschrift voor verlofgangers uit de Indische kolonie.

De Indische Verlofganger

Akte van poortereed afgelegd door Jeronimus Tonneman van Ter Naten (= Ternate, Indië), Amsterdam, 30 september 1783. Perkament.

Uit het archief van de familie De la Court.

Akte van poortereed afgelegd door Jeronimus Tonneman van Ter Naten (= Ternate, Indië) in Amsterdam

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM