Uitgebreid zoeken
Lezingenbundel intersectionaliteit
Two papers on intersectionality are presented in this reader: Een pas op de plaats en dan weer verder... het intersectionele denken in een Nederlandse en internationale context / door Gloria Wekker; Learning to see the interrelatedness of race, class, and gender : discrimination and privilege: implications for policy and practice / door Paula S. Rothenberg.
Hermans, Mariëtte / Ophem, Gerla van / Wekker, Gloria / Rothenberg, Paula S.
boek
2003
zwarte vrouwenstudies / intersectionaliteit / etniciteit / gender / sociale klasse / lezing
Den Haag
Aletta
via de website van Aletta.

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM