Uitgebreid zoeken
Naar een interculturele werkwijze
Het Blijf van m'n lijfhuis Leeuwarden kreeg de afgelopen jarente maken met een toename van allochtone vrouwen en kinderen.Dit leidde tot problemen die o.a. te maken hadden met deculturele verschillen tussen de bewoonsters onderling en deopvattingen binnen "Blijf" over het omgaan met de bewoonsters.Overzicht van knelpunten en praktische aanbevelingen.
Schröder, Els / [et al.] / Stichting Blijf van m'n Lijf. Werkgroep Allochtone vrouwen
boek
1991
allochtonen / Blijf van m'n Lijf / cultuurverschillen
Leeuwarden
Aletta
via de website van Aletta.

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM