Uitgebreid zoeken

Ondertrouwregister

Sinds het einde van de 16 eeuw werden in Nederlandse steden alle voorgenomen huwelijken geregistreerd in ondertrouwregisters. Deze registers vermelden naast adres, getuigen en beroep (doorgaans alleen van de man) vaak ook de geografische herkomst. Daarnaast is informatie te vinden over de herkomst van de huwelijkspartner, wat iets kan zeggen over de integratie van de migrant. Deze bron is populair bij onderzoekers omdat ze een groot deel van de bevolking beslaan, namelijk iedereen die ter plekke trouwt. Uit de huwelijksregisters van het Utrechts Archief blijkt dat de vele buitenlandse militairen die in de Tachtigjarige oorlog voor de Republiek dienden, intieme contacten aanknoopten met autochtone vrouwen. Een groot aantal van hen, afkomstig uit landen als Duitsland, Engeland en Schotland, vestigde zich hier na zo'n huwelijk.

Trefwoorden:

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM