Uitgebreid zoeken

Opvang (of steun-) comités, vluchtelingenhulp etc.

Diverse verenigingen en comités hebben zich beziggehouden met de opvang van migranten. Zoals diverse katholieke kerken en verenigingen die zich met de opvang van gevluchte Duitse religieuzen ten tijde van Kulturkampf en later van mijnwerkers hebben beziggehouden; Montefiore (opvang van joodse passanten aan het einde van de 19e eeuw); van zeer vele landelijke, maar vooral ook plaatselijke comités van uiteenlopende signatuur die tussen 1919 en 1928 de opvang van zogenaamde 'vakantie-' of 'transport-' kinderen uit Duitsland, Oostenrijk en Hongarije in Nederlandse pleeggezinnen regelden; van de Amsterdamse 'Vereeniging tot behartiging van de Belangen der Jonge Meisjes' die zich het lot van Duitse dienstbodes aantrok; van het Comité voor joodse vluchtelingen en het protestants hulpcomité voor uitgewekenen om ras en geloof, dat zich bij het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) bevindt; van de Nederlands Hervormde Kerk, die zich met de opvang van Molukkers en repatrianten heeft beziggehouden; van uiteenlopende werkgroepen en stichtingen voor 'gastarbeiders' en vluchtelingen; van de Vereniging Lau Mazirel, die de belangen van zigeuners behartigde.

Trefwoorden:

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM