Uitgebreid zoeken

1700-1800

Bekijk een grotere versie van deze tabel (.pdf)

Aandeel van in het buitenland geborenen in de Nederlandse bevolking in procenten (1600-1900)

Penning ter gelegenheid van het stichten van de Lutherse Kerk te Rotterdam.
M. Holtzhey (ontwerp & productie), 1736.

Penning Lutherse kerk, 1736

Een penning van Asjkenazische joden met de afbeelding van Eleazer van Brody, opperrabbijn van Amsterdam van 1735-1740.

Asjkenazische penning

Stadsarchief van Leiden (Stadsbestuur (SA II)(1574-1816)

Lijsten van nieuwe poorters en personen die zich te Leiden mogen vestigen, 1737-1783

Archief familie van Lelyveld

Stukken betreffende het geslacht De la Coste, 1622-ca. 1765, 1622-1765, akte van poorterschap van Rotterdam voor Louis de la Coste.

Stukken betreffende het geslacht De la Coste, 1622-ca. 1765
Poorter eed

De poorter eed van Hendrikje van Rossem uit Harderwijk.

Poorter eed
Poorterboek

Het poorterboek als historische bron

Een poorterboek is een boek waarin verschillende Nederlandse steden nieuwe burgers registreerden.

Poorterboek

Archief Familie De Geer van Jutphaas

(975) Stukken met betrekking tot het verlenen van toelages door de burgemeester van Utrecht aan Hongaarse en Zevenburgse studenten, 1756-1791.

Stukken over Hongaarse en Zevenburgse studenten in Utrecht, 1756-1791

Het NCRV-programma Altijd Wat heeft op basis van informatie van www.vijfeeuwenmigratie.nl een filmpje van twee...

Archief Nederlands-Israëlische gemeente Maarsen

(13) reglement vd kerk der Hoogduitse joodse gemeente Maarsen en Maarsenveen 1759

Reglement van de kerk der Hoogduitse joodse gemeente te Maarsen en Maarsenveen, 1759

Vonnisboek van de Schepenbank van Leiden, met lijst van opgebrachte bedelaars uit 1725.

'Vreemde' bedelaars Leiden 1725

Bekijk een grotere versie van deze tabel (.pdf)

Aandeel van in het buitenland geborenen in Hollandse steden 1600-1800

Achttiende-eeuwse centsprent met ‘d’oortjesveeters smous’.

Centsprent met 'd'oortjesveeters smous'

Stadsarchief van Leiden (Stadsbestuur (SA II) (1574-1816)

Alfabetisch register (op voornaam) van genaturaliseerde vluchtelingen, 1709-1712.

Zie bijlage voor het hele bestand.

Register van genaturaliseerde vluchtelingen in Leiden, 1709-1712

Het begijnhof met de Engelse kerk te Amsterdam.

Jan ten Compe, 1754

Collectie Amsterdams Historisch Museum

 

De Engelse kerk in Amsterdam

Archief Nederlands-Israëlische gemeente te Maarsen.

Overeenkomst met de bakker om alleen kosjer brood te bakken, 1799.

Overeenkomst met bakker om alleen kosjer brood te bakken

Collectie Atlas van Stolk

Hannekemaaiers uit Duitsland

Archief Hof van Utrecht

Lijsten van personen, aan wie vergund is hunne nering ten platte lande uit te oefenen, 1763-1889.

Met onder andere de migranten:

Lijsten met vergunningen voor het uitoefenen van handel en nijverheden op het platteland, 1763-1789
Armenpenning

Armenpenning van de Lutherse diaconie te Rotterdam, 1741

Collectie Rotterdams Historisch Museum

Armenpenning
Duitse zeeman

Collectie: Atlas van Stolk

Duitse zeeman

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM