Uitgebreid zoeken

1900-1945

IJsverkopers

De migratie van Italiaanse ijsverkopers kwam op gang in de tweede helft van de 19de eeuw. Deze Italianen verkochten hun ijs vanuit ijscokarretjes of zij waren eigenaar van een ijssalon.

Archief Gemeentebestuur van Utrecht, 1813-1969.

Diverse bestanden betreffende de onderstand en verpleging van Belgische vluchtelingen in Utrecht, maart 1918 - maart 1921.

Onderstand en verpleging van Belgische vluchtelingen, 1918-1921

Vanaf 1905 kwamen Slovenen naar Nederland om in de Limburgse mijnen te werken. Tot halverwege de jaren '20 vertrokken deze migranten op eigen houtje naar Nederland.

Na de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) kwamen meer dan 150.000 kinderen voor een vakantie bij Nederlandse pleegouders.

Het NCRV-programma Altijd Wat heeft op basis van informatie van www.vijfeeuwenmigratie.nl een filmpje van twee...

Archief Demka Fabriek Utrecht

Documenten betreffende het verlenen van werkvergunningen aan vreemdelingen in dienst 24 dec 1936- 31 okt 1937.

Verleende werkvergunningen aan vreemdelingen in dienst van Demka in Utrecht, 1936-1937

Verjaardagsspeech van Alfred Mozer op zijn zestigste verjaardag, maart 1965.

Verjaardagsspeech Alfred Mozer

Het onderwijsstelsel in Suriname was beperkt. Ook in de 20ste eeuw konden autochtone Surinamers er bijna geen beroepsopleiding volgen, laat staan een universitaire studie.

Brief van Alfred Mozer aan John F. Kennedy, 13 mei 1963.

Brief Alfred Mozer aan John F. Kennedy

Archief Gemeentebestuur van Utrecht, 1813-1969, deel 3

Steun aan Weensche kinderen in Nederland, 1919-1920

Na 1800 werd Indië officieel een Nederlandse kolonie. De naam veranderde toen in Nederlands-Indië. De V.O.C. werd opgeheven en haar bezittingen werden overgedragen aan de Nederlandse staat.

Dienstbodes

Dienstpersoneel in Nederland komt al eeuwen voor een deel uit het buitenland.

Nederlandsch-Zuid-Afrikaansche Vereniging, Afd. Leiden

Ledenlijsten en opgaven van lidmaatschap, 1899-1919.

Zie bijlage voor het hele bestand.

Ledenlijsten van de Nederlandsch-Zuid-Afrikaansche Vereniging, Afd. Leiden 1899-1919

Archief Bestuur Franciscanen Nederland

Priesters werkzaam onder de Slovenen in den vreemde
1900-1945

In de eerste helft van de 20ste eeuw nam het aantal migranten in Nederland sterk toe ten opzichte van de eeuw ervoor.

Archief Deputaatschap Hongaren.

Documenten betreffende steunaanvraag voor Hongaarse studenten in Nederland. In het bijzonder de steunaanvraag van de Hongaar Julius Antal.

Steunaanvraag voor Hongaarse studenten in Nederland, 1922

In het begin van de 20e eeuw is voor de Griekse migratie de periode van de Megali Katastrofi (grote catastrofe) van belang.

Gemeente Sassenheim

Stukken betreffende de opvang, hulpverlening en terugkeer van Belgische vluchtelingen, 1914-1919

Zie bijlage voor het hele bestand

Belgische vluchtelingen aangekomen te Sassenheim, 1914

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM