Uitgebreid zoeken

1900-1945

Vanaf halverwege de negentiende eeuw kwamen kleine groepjes Hongaren naar Nederland.

Gemeente Sassenheim

Stukken betreffende de opvang, tewerkstelling en terugkeer van Belgische militairen, 1917-1919

Brief aan de burgemeester van Sassenheim betreffende geĆÆnterneerde Belgische vluchtelingen, 1917
1900-1945

In de eerste helft van de 20ste eeuw nam het aantal migranten in Nederland sterk toe ten opzichte van de eeuw ervoor.

Archief Gemeentebestuur van Utrecht, 1813-1969, deel 3

Steun aan Weensche kinderen in Nederland, 1919-1920

Archief Bestuur Franciscanen Nederland

Priesters werkzaam onder de Slovenen in den vreemde
IJsverkopers

De migratie van Italiaanse ijsverkopers kwam op gang in de tweede helft van de 19de eeuw. Deze Italianen verkochten hun ijs vanuit ijscokarretjes of zij waren eigenaar van een ijssalon.

Documenten betreffende het leven van Martha Tausk (geb. Wenen 1881) in Nederland.

Documentatie betreffende Martha M. Tausk-Frisch

Dankbrief van Alfred Mozer aan minister Luns voor zijn benoeming tot Ridder in de Order van de Nederlandse Leeuw, 13 maart 1970.

Dankbrief voor benoeming tot ridder, Alfred Mozer

Na de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) kwamen meer dan 150.000 kinderen voor een vakantie bij Nederlandse pleegouders.

Vanaf 1905 kwamen Slovenen naar Nederland om in de Limburgse mijnen te werken. Tot halverwege de jaren '20 vertrokken deze migranten op eigen houtje naar Nederland.

Gemeente Sassenheim

Stukken betreffende de opvang, hulpverlening en terugkeer van Belgische vluchtelingen, 1914-1919

Zie bijlage voor het hele bestand

Belgische vluchtelingen aangekomen te Sassenheim, 1914

Archief Deputaatschap Hongaren.

Documenten betreffende steunaanvraag voor Hongaarse studenten in Nederland. In het bijzonder de steunaanvraag van de Hongaar Julius Antal.

Steunaanvraag voor Hongaarse studenten in Nederland, 1922

Tussen 1920 en 1940 kwamen er bijna 200.000 buitenlandse vrouwen naar Nederland om hier als dienstbode te werken.

Aan het begin van de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) wilde het Duitse leger over Belgisch grondgebied naar Frankrijk.

Dienstbodes

Dienstpersoneel in Nederland komt al eeuwen voor een deel uit het buitenland.

Het onderwijsstelsel in Suriname was beperkt. Ook in de 20ste eeuw konden autochtone Surinamers er bijna geen beroepsopleiding volgen, laat staan een universitaire studie.

Nederlandsch-Zuid-Afrikaansche Vereniging, Afd. Leiden

Ledenlijsten en opgaven van lidmaatschap, 1899-1919.

Zie bijlage voor het hele bestand.

Ledenlijsten van de Nederlandsch-Zuid-Afrikaansche Vereniging, Afd. Leiden 1899-1919

Archief Demka Fabriek Utrecht

Documenten betreffende het verlenen van werkvergunningen aan vreemdelingen in dienst 24 dec 1936- 31 okt 1937.

Verleende werkvergunningen aan vreemdelingen in dienst van Demka in Utrecht, 1936-1937

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM