Uitgebreid zoeken

1900-1945

Vanaf 1905 kwamen Slovenen naar Nederland om in de Limburgse mijnen te werken. Tot halverwege de jaren '20 vertrokken deze migranten op eigen houtje naar Nederland.

1900-1945

In de eerste helft van de 20ste eeuw nam het aantal migranten in Nederland sterk toe ten opzichte van de eeuw ervoor.

Archief Gemeentebestuur van Utrecht, 1813-1969, deel 3

Steun aan Weensche kinderen in Nederland, 1919-1920

Archief Bestuur Franciscanen Nederland

Priesters werkzaam onder de Slovenen in den vreemde

Documenten betreffende het leven van Clara Meijer-Wichmann (geb. Hamburg 1885), waaronder:
- Geboortekaartje
- Schoolboekje lagere school
- HBS-diploma

Documenten betreffende het leven van Clara Wichmann
Dienstbodes

Dienstpersoneel in Nederland komt al eeuwen voor een deel uit het buitenland.

Documenten van de Chineezen-vereeniging in Nederland, opgericht in 1911. Waaronder notulen van de vergaderingen en de ontwerp-statuten van het orgaan van de vereniging.

Documenten van de Chineezen-vereeniging in Nederland

Werknemers van de Indische overheid mochten vanaf het begin van de 19de eeuw eens in de 6 jaar op verlof.

Gemeente Sassenheim

Stukken betreffende de opvang, hulpverlening en terugkeer van Belgische vluchtelingen, 1914-1919

Zie bijlage voor het hele bestand

Belgische vluchtelingen aangekomen te Sassenheim, 1914

Dankbrief van Alfred Mozer aan minister Luns voor zijn benoeming tot Ridder in de Order van de Nederlandse Leeuw, 13 maart 1970.

Dankbrief voor benoeming tot ridder, Alfred Mozer

Verjaardagsspeech van Alfred Mozer op zijn zestigste verjaardag, maart 1965.

Verjaardagsspeech Alfred Mozer
IJsverkopers

De migratie van Italiaanse ijsverkopers kwam op gang in de tweede helft van de 19de eeuw. Deze Italianen verkochten hun ijs vanuit ijscokarretjes of zij waren eigenaar van een ijssalon.

Brief van Alfred Mozer aan John F. Kennedy, 13 mei 1963.

Brief Alfred Mozer aan John F. Kennedy

Tussen 1920 en 1940 kwamen er bijna 200.000 buitenlandse vrouwen naar Nederland om hier als dienstbode te werken.

Na de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) kwamen ongeveer 150.000 Hongaarse kinderen voor een vakantie bij Nederlandse pleegouders terecht. Nationale hulporganisaties regelden de vakanties.

Het NCRV-programma Altijd Wat heeft op basis van informatie van www.vijfeeuwenmigratie.nl een filmpje van twee...

Gemeente Sassenheim

Stukken betreffende de opvang, tewerkstelling en terugkeer van Belgische militairen, 1917-1919

Brief aan de burgemeester van Sassenheim betreffende geĆÆnterneerde Belgische vluchtelingen, 1917

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM