Uitgebreid zoeken

1945-heden

Gemeente Leiderdorp

Stukken betreffende de bouw van woningen 'Beukenschans' voor buitenlandse werknemers en migranten, 1971-1978

Zie bijlage voor hele bestand.

Stukken betreffende de bouw van woningen voor buitenlandse werknemers en migranten, 1971-1978

In de Nederlandse koninklijke familie zijn gemengde huwelijken eerder regel dan uitzondering. Denk alleen al aan Beatrix en Claus, Juliana en Berhard en Wilhelmina en Hendrik.

Koning Willem Alexander en Koningin Maxima

Brief van Alfred Mozer aan John F. Kennedy, 13 mei 1963.

Brief Alfred Mozer aan John F. Kennedy
Dienstbodes

Dienstpersoneel in Nederland komt al eeuwen voor een deel uit het buitenland.

Thoula Antoniadis kwam in 1970 van een dorp in Griekenland naar Utrecht om samen met haar man hier te werken in het ziekenhuis. 

In de 19de eeuw ronselde Nederland ruim 3.000 soldaten in de Goudkust, het huidige Ghana, voor het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL) in de archipel. Tussen 1831 en...

In de jaren '50 en '60 kwamen de eerste migranten van het toen nog Portugese Kaapverdië naar Nederland.

Nederland sloot in 1970 een wervingsakkoord met de regering van de Socialistische Federatieve Republiek Zuidslavië.

Briefwisseling door verschillende Polen in Nederland voor het krijgen van een verblijfsvergunning in Nederland.

Brieven van Stichting Informatieburo NSZZ Solidarność
1945-heden

Het aantal migranten in Nederland nam in de tweede helft van de 20ste eeuw sterk toe.

Documentatie over de ontwikkelingen op sociaal, politiek en economisch gebied in Suriname en de situatie van Surinamers in Nederland, verzameld door Klaas Breunissen.

Documentatie verzameld door Klaas Breunissen

Sinds de vroege jaren '70 heeft de adoptie van kinderen uit het buitenland een hoge vlucht genomen.

Gedurende de Koude Oorlog vormden Joegoslavische vluchtelingen Ã©Ã©n van de grootste groepen migranten, maar hun aantal telde zelden meer dan honderd per jaar.

Dankbrief van Alfred Mozer aan minister Luns voor zijn benoeming tot Ridder in de Order van de Nederlandse Leeuw, 13 maart 1970.

Dankbrief voor benoeming tot ridder, Alfred Mozer

Papua’s zijn de oorspronkelijke bewoners van Nieuw-Guinea. Van deze bevolking zijn minstens 500 personen na de oorlog permanent naar Nederland gekomen.

In de Nederlandse mijnen werkten vanaf het begin van de 20ste eeuw veel buitenlanders, onder wie een klein aantal Italianen.

Deel 2: Khalid El Arbaji werd geboren in Utrecht en is de kleinzoon van een Marokkaanse gastarbeider.

Amina Berkane-Abakhou kwam in 1990 met haar man naar Utrecht.

Ali Yildirim

Interview met Ali Yildirim die in 1964 voor een maand naar Nederland op vakantie ging. Hier werd hij verliefd op een Nederlands meisje en is hier gebleven.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM