Uitgebreid zoeken

1945-heden

In de Nederlandse mijnen werkten vanaf het begin van de 20ste eeuw veel buitenlanders, onder wie een klein aantal Italianen.

In 1973, tijdens de arbeidsonrust en stakingen in Suriname, was er al een uittocht naar Nederland op gang gekomen van 10.000 Surinamers.

Fatna Boufith

Fatna Boufith kwam in 1976 met haar kinderen naar Nieuwegein.

Dienstbodes

Dienstpersoneel in Nederland komt al eeuwen voor een deel uit het buitenland.

Een interview met Mustafa Karakƶse, die vanaf 1964 in Utrecht woont.

Gemeente Leiderdorp

Stukken betreffende vreemdelingen, 1959-1965

Zie bijlage voor het hele bestand.

Stukken betreffende vreemdelingen in Leiderdrop, 1959-1965

Archief Deputaatschap Hongaren

Documenten betreffende de oprichting van een blad voor Hongaarse vluchtelingen, 1962.

Oprichting van het Hongaarse blad Jojjetek, 1962

Dankbrief van Alfred Mozer aan minister Luns voor zijn benoeming tot Ridder in de Order van de Nederlandse Leeuw, 13 maart 1970.

Dankbrief voor benoeming tot ridder, Alfred Mozer

Sinds de vroege jaren '70 heeft de adoptie van kinderen uit het buitenland een hoge vlucht genomen.

Bij de migratie van Marokkanen naar Nederland speelde de officiƫle werving via de overheid een geringe rol. Slechts 4000 Marokkaanse gastarbeiders zijn via die officiƫle weg gekomen.

Op 4 november 1956 viel de Sovjet-Unie Hongarije binnen. Het leger moest een eind maken aan massale demonstraties van opstandige Hongaren tegen het communistisch regime.

In de jaren '50 en '60 kwamen de eerste migranten van het toen nog Portugese Kaapverdiƫ naar Nederland.

In de 19de eeuw ronselde Nederland ruim 3.000 soldaten in de Goudkust, het huidige Ghana, voor het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL) in de archipel. Tussen 1831 en...

Al jaren vormen Polen de snelst groeiende migrantengroep in Nederland. Maar over de mensen achter de getallen weten we nog maar weinig.

Documentatie over de ontwikkelingen op sociaal, politiek en economisch gebied in Suriname en de situatie van Surinamers in Nederland, verzameld door Klaas Breunissen.

Documentatie verzameld door Klaas Breunissen

Gemeente Leiderdorp

Stukken betreffende de bouw van woningen 'Beukenschans' voor buitenlandse werknemers en migranten, 1971-1978

Zie bijlage voor hele bestand.

Stukken betreffende de bouw van woningen voor buitenlandse werknemers en migranten, 1971-1978

Thoula Antoniadis kwam in 1970 van een dorp in Griekenland naar Utrecht om samen met haar man hier te werken in het ziekenhuis. 

Voor de Tweede Wereldoorlog waren er in Nederland niet meer dan enige tientallen Chinese eethuizen gevestigd.

Archief Universiteit Nijenrode te Breukelen, bestuur.

Instelling van een studiebeurs voor Surinaamse en Antilliaanse studenten, 1962.

Instelling studiebeurs voor Surinamers en Antillianen aan de Universiteit Nijenrode, 1962

Het boek 'Achterlaten en opnieuw beginnen' biedt een bijzondere kijk op vluchtelingen die sinds de zestiende eeuw in Nederland vestigden.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM