Uitgebreid zoeken
pioneer settlers in Sri Lanka's frontier
Proefschrift culturele antropologie, UvA. Onderzoek naar deinvloed van irrigatie en landkolonisatie op de klasse- engenderverhoudingen onder vrouwen en mannen in defrontiersamenleving. Met een samenvatting in het Nederlands.
Zoysa, Darshini Anna de
boek
1995
agrarische sector / technologie / landarbeidsters / migratie / gender / arbeidsverdeling naar sekse / Sri Lanka / proefschrift
Amsterdam
Aletta
via de website van Aletta.

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM