Uitgebreid zoeken

Migratiecijfers

1945-nu

Na de Tweede Wereldoorlog zien we twee tegengestelde bewegingen.

De immigratie- en emigratiecijfers zijn gebaseerd op de gemeentelijke bevolkingsregisters.

Al eeuwenlang vormt ook Nederland een aantrekkelijk vestigingsgebied voor migranten. Inmiddels is daar veel onderzoek naar gedaan, ook door historici.

Het NCRV-programma Altijd Wat heeft op basis van informatie van www.vijfeeuwenmigratie.nl een filmpje van twee...

Steden in de periode vóór 1800, en zo ook die in de provincies Noord- en Zuid-Holland, waren zeer ongezonde plekken om te wonen.

Van alle mensen die in 1947 in Nederland woonden had bijna 99% de Nederlandse nationaliteit. Het aandeel niet-Nederlanders liep op van 1% tot ruim 4% in 2009.

Gouden Eeuw

Met de opkomst van een onafhankelijke Nederlandse Republiek aan het einde van de 16e eeuw nam de migratie uit het buitenland navenant toe.

19de eeuw

In de negentiende eeuw verloor de Republiek zijn dominante positie aan omringende landen als Engeland, Duitsland en Frankrijk, die bovendien op grote schaal industrialiseerden.

Op grond van verschillende historische bronnen kunnen we een verantwoord beeld krijgen van het aandeel buitenlanders - mensen die buiten Nederland zijn geboren - op de Amsterdamse bevolking...

Aandeel van binnen- en buitenlandse migranten op de Amsterdamse bevolking 1626-2008

Bekijk een grotere versie van deze tabel (.pdf)

Gebruik van de term ‘massa-immigratie’

Wanneer we over vluchtelingen spreken, moeten we allereerst een onderscheid maken tussen uitgenodigde vluchtelingen en asielzoekers.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM