Uitgebreid zoeken

migratiecijfers

Van alle mensen die in 1947 in Nederland woonden had bijna 99% de Nederlandse nationaliteit. Het aandeel niet-Nederlanders liep op van 1% tot ruim 4% in 2009.

Steden in de periode vóór 1800, en zo ook die in de provincies Noord- en Zuid-Holland, waren zeer ongezonde plekken om te wonen.

19de eeuw

In de negentiende eeuw verloor de Republiek zijn dominante positie aan omringende landen als Engeland, Duitsland en Frankrijk, die bovendien op grote schaal industrialiseerden.

Op grond van verschillende historische bronnen kunnen we een verantwoord beeld krijgen van het aandeel buitenlanders - mensen die buiten Nederland zijn geboren - op de Amsterdamse bevolking...

Aandeel van binnen- en buitenlandse migranten op de Amsterdamse bevolking 1626-2008

Het NCRV-programma Altijd Wat heeft op basis van informatie van www.vijfeeuwenmigratie.nl een filmpje van twee...

Wanneer we over vluchtelingen spreken, moeten we allereerst een onderscheid maken tussen...

De immigratie- en emigratiecijfers zijn gebaseerd op de gemeentelijke bevolkingsregisters.

Gouden Eeuw

Met de opkomst van een onafhankelijke Nederlandse Republiek aan het einde van de 16e eeuw nam de migratie uit het buitenland navenant toe.

Bekijk een grotere versie van deze tabel (.pdf)

Gebruik van de term ‘massa-immigratie’

En wat moet dat wel allemaal niet gaan kosten? Die vraag komt telkens weer terug in elk debat over migratie.

Al eeuwenlang vormt ook Nederland een aantrekkelijk vestigingsgebied voor migranten. Inmiddels is daar veel onderzoek naar gedaan, ook door historici.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM