Uitgebreid zoeken

Op zoek naar je roots

Boek
Roel de Neve
2009

Asal Oesoel (Indische stamboom) is bedoeld als handleiding bij genealogisch onderzoek naar Indische voorouders.

Pieter Bol & Jean Jacques Vrij
2009

Sranan famiri (Surinaamse familie) is een handleiding bij het speuren naar voorouders afkomstig uit Suriname.

Christel Monsanto
2009

Roots Karibense (Caribische wortels) is een handleiding bij het speuren naar voorouders afkomstig uit Bonaire, Curaçao, Aruba, Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba.

Jan M. Spendel
2009

Nederland telt vele burgers met voorouders van buitenlandse afkomst. En het zijn er meer dan men op grond van de familienamen zou denken. ...

Jak den Exter
2008

Steeds meer Turkse Nederlanders willen meer weten over hun achtergrond en familiegeschiedenis. Sen kimsin? biedt een handvat in de zoektocht naar de eigen geschiedenis.

M'hamed El Abdouni & Mohamed Amezian
2008

Steeds meer Marokkaanse Nederlanders hebben behoefte aan kennis over hun achtergrond en de eigen familiegeschiedenis. Manis...? biedt daarvoor een leidraad.

Ron Habiboe
2007

Ruim twaalfduizend Molukkers, merendeels KNIL-militairen en hun gezinnen, kwamen in 1951 naar Nederland.

Overig

Overzicht met aanwijzingen voor het doen van onderzoek in het Nationaal Archief naar het verlenen van naturalisatie vanaf de zestiende eeuw tot 1950.

Website
Meertens Instituut

De Nederlandse Familienamenbank geeft informatie over de familienamen in Nederland.

WGOD

De Werkgroep Genealogisch Onderzoek Duitsland, WGOD  heeft ten doel de vergemakkelijking van het genealogisch onderzoek in Duitsland.

SSG

Prachtige website met uitleg en veel links.

Genlias

Genlias biedt u de mogelijkheid in korte tijd uw voorouders te vinden, zowel in Nederland als overzee. U zoekt in de meest nauwkeurige bron voor stamboomonderzoek, de burgerlijke stand.

Handige website met veel tips.

De digitale Stamboom is een portal-website waarbij verschillende archieven zijn aangesloten.

Stichting Indisch Familie Archief (SIFA) is een centrum voor informatievoorziening op genealogisch, biografisch en iconografisch gebied betreffende Europeanen en daarmee gelijkgestelden in...

Binnen het internationale Genographic Project wordt door middel van DNA analyse uit wangslijm zo veel mogelijk data verzameld over herkomst en migratie van de wereldbevolking.

Mijnroots.nl

Website van het project Back to the Roots. Een groep kunstenaars, jongeren en wetenschappers gingen op speurtocht.

NTR

Wesite van tvprogramma Verre Verwanten.

Genlias

Zoek uw stamboom uit op Genlias.nl

Kranten
Koninklijke Bibliotheek

Op deze website kan je zoeken in een selectie van vier eeuwen kranten. De belangrijkste Nederlandse kranten van 1618 tot 1995 zijn digitaal doorzoekbaar onder andere op advertenties.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM