Uitgebreid zoeken

Op zoek naar je roots

Wil je meer weten over de geschiedenis van je familie in Nederland en in het land van herkomst? Er zijn vele manieren om je stamboom te maken. Het hangt sterk af van de periode waarin je familie naar Nederland kwam. Hoe recenter dat is, hoe ingewikkelder het onderzoek. Veel archieven mag je nog niet inzien, vanwege de privacy van persoonlijke gegevens. Begin hoe dan ook met het interviewen van ouders en andere familieleden. Zij hebben vaak een schat aan gegevens in hun hoofd, die je alleen maar hoeft aan te boren. Een kwestie van samen gaan zitten – en vragen stellen. Bovendien verzamelt iedereen in de loop van zijn leven wel foto’s, identiteitsbewijzen, gezinsboekjes, brieven en andere documenten. Ook die leveren veel informatie op. Voor het onderzoek in het land van herkomst is er een aantal handige gidsen geschreven. Ze zijn verkrijgbaar bij het Centraal Bureau voor Genealogie in Den Haag. Voor meer informatie: CBG/voorouders van verre 

Verhalen: wat is het verhaal van jouw familie? Als je daarover meer te weten wilt komen, begin dan met het interviewen van je ouders of andere familieleden. Lees meer

Familienamen: wil je weten waar je familienaam voorkomt in Nederland? Er is veel informatie op internet te vinden over familienamen.Lees meer

Voorbeelden van bronnen: voor je onderzoek kunnen verschillende bronnen gebruikt worden. Hier geven wij een aantal voorbeelden ter inspiratie. Lees meer

Verhalen

Wat is het verhaal van jouw familie? Als je daarover meer te weten wilt komen, begin dan met het interviewen van je ouders of andere familieleden. Dat deden deze deelnemers aan het project Culturele Spoorzoekers ook. Haal in één moeite door de schoenendoos met oude foto’s en documenten uit de kast, of van zolder.

Lees de verhalen van de deelnemers aan het project Culturele Spoorzoekers dat in 2009 werd afgerond:

Nevena Bajalica

 

 

Nadia Bouras

 

 

Linda Y.W. Butt

 

 

Ernad Čilašević

 

 

Ellen Gal

 

 

Else Gootjes

 

 

Asma Gribi

 

 

Susana Aparicio Lardies & Juan Alonso

 

 

Sao Ying Lai

 

 

Fatiha Laouikili

 

 

Guang Lay

 

 

Winnie Lay

 

 

Gezina Oorthuys

 

 

Kai Yin Or

 

 

Jimmy Tai

Familienamen

Wil je weten waar je familienaam voorkomt in Nederland? Er is veel informatie op internet te vinden over familienamen. Begin met een kijkje in de Nederlandse Familienamenbank van het Centraal Bureau voor de Genealogie (CBG). Of zoek via het Migrantendossier van het CBG naar relevante boeken en websites.

 

Voor je onderzoek kunnen verschillende bronnen gebruikt worden. Hier geven wij een aantal voorbeelden ter inspiratie. Denk naast gegevens via persoonkaarten, ook aan bronnen rond erfenis, bidprentjes uit de familie, personeelsbladen van het bedrijf waar je (voor)ouders werkzaam waren of telefoonboeken uit die tijd. De meeste archieven hebben een aparte ingang voor genealogischonderzoek en bieden hulp bij het zoeken.

Persoonskaarten: bij het Centraal Bureau voor Genealogie bevinden zich de persoonskaarten van mensen die in Nederland woonden en hier na 1938 en vóór 1 oktober 1994 zijn overleden. Daarop staan de persoonsgegevens van de betrokkene, de namen van de ouders (vaak met hun geboorteplaatsen en -data) en gegevens over huwelijk(en), partner(s) en kinderen. 

Op 1 oktober 1994 werd de digitale Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA) ingevoerd en werd de persoonskaart vervangen door de persoonslijst, die eveneens bovengenoemde gegevens bevat. 

Bevolkingsregister: iedereen die zich ergens vestigt moet zich sinds 1850 inschrijven in het bevolkingsregister (tegenwoordig: gemeentelijke basisadministratie) van zijn woonplaats. De gegevens van vóór 1940 zijn doorgaans openbaar en zijn te vinden in de gemeentearchieven.

De erfenis: Over erfenissen moet belasting worden betaald. Dat heet successiebelasting. In de Memorie van Successie (MvS) wordt een overzicht gegeven van de nagelaten bezittingen en de schulden van iemand die is overleden. Er staan ook de namen op van de erfgenamen en van personen en instellingen aan wie iets is nagelaten. De Memories van Successie die tussen 1818 en 1927 zijn opgemaakt, worden bewaard in de Rijksarchieven.

Bidprentjes: bidprentjes worden uitgedeeld bij een rooms-katholieke begrafenis. Ze zijn een aandenken aan de overledene en voor katholieke migranten een bron van informatie.

Adres- en telefoonboeken: migranten werkten niet alleen in loondienst maar richtten ook eigen bedrijven op. Die kunnen we ook terugvinden in de adresboeken (19de en 20ste eeuw) en telefoonboeken (20ste eeuw). Deze boeken zijn te vinden in de gemeentearchieven.

Personeelsbladen: in veel personeelsbladen van bedrijven is informatie te vinden over de komst van buitenlandse werknemers. 


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM