Uitgebreid zoeken

Vluchtelingen

Wanneer, hoe en waarom spelen non-gouvernementele organisaties (NGOs) die zich hardmaken voor de bescherming van vluchtelingen, zoals bijvoorbeeld Amnesty International en het Rode Kruis, een rol...

Brochure van het Universitair Asiel Fonds. Collectie Nationaal Archief

Universitair Asiel Fonds

Stadsarchief van Leiden (Stadsbestuur (SA II) (1574-1816)

Alfabetisch register (op voornaam) van genaturaliseerde vluchtelingen, 1709-1712.

Zie bijlage voor het hele bestand.

Register van genaturaliseerde vluchtelingen in Leiden, 1709-1712

In het begin van de 20e eeuw is voor de Griekse migratie de periode van de Megali Katastrofi (grote catastrofe) van belang.

Registratie van Belgische vluchtelingen in de Effectenbeurs van Amsterdam, 1914

Herman Lugt, collectie Amsterdams Historisch Museum

 

Registratie van Belgische vluchtelingen

Vluchteling uit Wit Rusland, 1962

Opvang van Russische vluchtelinge

In het kleine Zuid-Chileense dorpje La Union, werd Juan Heinsohn Huala geboren als een van de zeven kinderen van Ulises en Maria.

Vluchtelingen

Nederland kent een lange geschiedenis van opvang van vluchtelingen. Vluchtelingen zijn migranten die huis en haard hebben verlaten en tijdelijk of permanent een heenkomen in het buitenland zoeken...

Toen Hitler in 1933 in Duitsland aan de macht kwam, probeerden veel joden naar het buitenland te vluchten.

Tussenland

De vanzelfsprekendheid waarmee migranten zonder verblijfstitel worden aangeduid als illegalen is een recent verschijnsel.

Tussenland

Gedurende de Koude Oorlog vormden Joegoslavische vluchtelingen Ć©Ć©n van de grootste groepen migranten, maar hun aantal telde zelden meer dan honderd per jaar.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM