Uitgebreid zoeken

Vreemdelingenbeleid

Hotel Nederland : vol 
Auteur Peter van Straaten, Peter van, tekenaar  
Uitgever 1995, 1 april (Amsterdam : Vrij Nederland)  

Hotel Nederland

De economische depressie leidde in de jaren dertig tot een hoge werkloosheid. Politieke partijen en de vakbeweging wilden maatregelen om de werkgelegenheid van Nederlanders te beschermen....

Vreemdelingenarbeidswet 1934

Er was na 1950 een groot tekort aan arbeidskrachten, dus waren arbeidsmigranten zeer welkom. Nederland sloot met zes landen een wervingsverdrag.

Archief Rijksuniversiteit Utrecht

Op verzoek van de Minister: het aantal buitenlandse docenten aan de Rijksuniversiteit Utrecht, 1926.

Buitenlandse docenten aan de Rijksuniversiteit Utrecht, 1926

Verzet van de Nederlandsche Toonkunstenaarsbond dat een ‘Actie comité tot weer van buitenlandsche musici’ had opgericht.

'Actie comité tot weer van buitenlandse musici'

In 1849 werd voor het eerst wettelijk vastgelegd welke vreemdelingen Nederland mochten binnenkomen en wie ongewenst was.

Lange tijd bemoeide de overheid zich weinig met de binnenkomst en het verblijf van migranten.

De Vreemdelingenwet van 1965 verving de oude wet uit 1849. De wet bevatte regels over de toelating, de uitzetting en het toezicht op vreemdelingen, en over de grensbewaking.

Vreemdelingenwet 1965

In de 19de eeuw werd in steeds meer landen bij wet geregeld wie staatsburger was en wie vreemdeling.

Asielbeleid

Naast arbeidsmigranten en migranten uit voormalige koloniën kreeg Nederland in de 20e eeuw steeds meer te maken met asielzoekers.

Binnen het Nederlandse toelatingsbeleid hebben hooggeschoolde arbeidsmigranten altijd een uitzonderingspositie ingenomen.

De strengste maatregelen in de jaren '30 hadden betrekking op joden en anderen die nazi-Duitsland wilden ontvluchten.

Vanaf de jaren zeventig voerde de Nederlandse overheid een streng toelatingsbeleid voor arbeidsmigranten.

Wet Arbeid Buitenlandse werknemers (WABW) 1979

Hotel Nederland : vol 
Auteur Peter van Straaten, Peter van, tekenaar  
Uitgever 1995, 1 april (Amsterdam : Vrij Nederland)  

Hotel Nederland

De economische depressie en de sterk stijgende werkloosheid leidden in de jaren '30 tot nieuwe beperkingen.

Asielboot

Asielboot IV: vol

Peter van Straaten, 1993

Collectie Persmuseum

Asielboot

Archief Gemeentebestuur van Utrecht, 1813-1969, deel 2: stukken over afzonderlijke onderwerpen.

Inschrijving van vreemdelingen in Utrecht, 1849-1856

Stadsarchief van Leiden (Stadsbestuur (SA II) (1574-1816)

Register van immigranten, 1813-1822

Zie bijlage voor het hele bestand.

Register van immigranten in Leiden, 1813-1822
Tussenland

De vanzelfsprekendheid waarmee migranten zonder verblijfstitel worden aangeduid als illegalen is een recent verschijnsel.

Tussenland

Het directe effect van de Vreemdelingenarbeidswet van 1934 was waarschijnlijk niet zo groot, maar op lange termijn deed de maatregel wel degelijk haar invloed gelden.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM