Uitgebreid zoeken

wet- en regelgeving

Deze wet verving de strenge wet uit 1934, die dateerde uit een periode met hoge werkloosheid.

Wet arbeidsvergunning vreemdelingen (WAV) 1964

De eerste Vreemdelingenwet - van 1849 - werd nauwelijks nageleefd. Zo bleef de grensbewaking tot in de 20ste eeuw zeer beperkt.

De economische depressie en de sterk stijgende werkloosheid leidden in de jaren '30 tot nieuwe beperkingen.

De strengste maatregelen in de jaren '30 hadden betrekking op joden en anderen die nazi-Duitsland wilden ontvluchten.

Nederland kreeg tijdens en na de Eerste Wereldoorlog te maken met grote groepen vluchtelingen en buitenlandse militairen. Die situatie leidde in 1918 tot een aantal nieuwe maatregelen.

Vreemdelingenreglement 1918

In 1849 werd voor het eerst wettelijk vastgelegd welke vreemdelingen Nederland mochten binnenkomen en wie ongewenst was.

Volgens het verdrag konden onderdanen zich vrij vestigen in het andere land mits er geen bezwaren waren uit het oogpunt van openbare orde, veiligheid, zedelijkheid, gezondheid en zij in hun...

Vestigingsverdrag België 1934

Vanaf 1892 had maar een klein deel van de inwoners van Nederlands-Indië de Nederlandse nationaliteit.

Wet Nederlandsch onderdaanschap in Nederlandsch-Indië 1910

Toen vanaf 1934 voor loonarbeid van vreemdelingen een vergunning nodig was richtten sommige vreemdelingen een eigen bedrijfje op.

Wet zelfstandige arbeid van vreemdelingen 1937

Staatsblad, 1984, nr 628

Rijkswet op het Nederlanderschap 1984

Het strenge toelatingsbeleid voor arbeidsmigranten werd in 1995 aangescherpt met de Wet Arbeid Vreemdelingen.

Wet arbeid vreemdelingen (WAV) 1995

Hoort bij de vreemdelingenwet van 1965. Bevat een verdere uitwerking van de regels en procedures. Herin is onder meer de procedure voor vluchtelingen opgenomen.

Vreemdelingenbesluit 1966

Staatsblad, 1999, nr 232

Remigratiewet 1999

In Nederland woonden en werkten altijd veel Duitsers, terwijl veel Nederlanders in Duitsland hun brood verdienden.

Vestigingsverdrag met Duitsland 1906

Vanaf de jaren zeventig voerde de Nederlandse overheid een streng toelatingsbeleid voor arbeidsmigranten.

Wet Arbeid Buitenlandse werknemers (WABW) 1979

In deze wet is vastgelegd wie Nederlander was en hoe men het Nederlanderschap kon verkrijgen of verliezen.

Nationaliteitswet 1850

Staatsblad, 1984, nrs 249, 377

AMvB WABW 1984

De Vreemdelingenwet van 1965 verving de oude wet uit 1849. De wet bevatte regels over de toelating, de uitzetting en het toezicht op vreemdelingen, en over de grensbewaking.

Vreemdelingenwet 1965

Lange tijd bemoeide de overheid zich weinig met de binnenkomst en het verblijf van migranten.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM