Uitgebreid zoeken

Thema

Wetenschappelijk onderzoek is essentieel om onze kennis over migratiegeschiedenis te vergroten.

In september 2013 begonnen zo'n 35 bachelorstudenten van de opleiding Geschiedenis (Universiteit Leiden) aan het vak Oral History.

Een liefdesrelatie kan op veel verschillende manieren 'gemengd' zijn.

Hoe vertel je een verhaal over een papierloze immigrant?

De term ‘expat’ heeft de laatste jaren sterk aan populariteit gewonnen binnen het Nederlandse taalgebruik. Het is echter vaak onduidelijk wie er precies met deze term worden aangeduid.

[title]

Schrijvers zijn verhalenvertellers. Zij scheppen werelden waarin de lezer zich als vanzelf verplaatst. De stof voor hun verhalen komt overal vandaan.

[title]

Integratie is een begrip dat op veel manieren wordt gehanteerd.

[title]

Al eeuwenlang vormt ook Nederland een aantrekkelijk vestigingsgebied voor migranten. Inmiddels is daar veel onderzoek naar gedaan, ook door historici.

[title]

Vluchtelingen zijn migranten die huis en haard hebben verlaten en tijdelijk of permanent een heenkomen in het buitenland zoeken.

[title]

Migranten hebben altijd en overal eigen organisaties en verenigingen opgezet. Zulke organisaties verschillen per land, per groep en per tijdvak.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM