Uitgebreid zoeken

Tijdschriften / periodieken / kranten

Waar het gaat om onderzoek naar de houding van de Nederlandse bevolking tegenover immigranten kunnen artikelen in dag- en weekbladen en (geïllustreerde) tijdschriften belangrijke informatie opleveren. Het onderzoek daarnaar neemt echter veel tijd in beslag als er niet gericht naar bepaalde gebeurtenissen kan worden gezocht. In enkele gemeentearchieven zijn voor bepaalde perioden toegangen op de aanwezige krantencollectie gevormd. Zo beschikt het gemeentearchief in Amsterdam over een onderwerpen- en trefwoordenindex op artikelen over deze stad voor de periode 1840-1984. Bovendien is er nog een verzameling personalia. In het Haags Gemeentearchief is over een veel beperktere periode, namelijk van 1952 tot 1977, een lokale 'krantenklapper' aangelegd, met een ingang op onderwerpen en persoonsnamen. De onderwerpen in deze klapper die betrekking hebben op migratie zijn: vluchtelingen, immigratie/emigratie en buitenlandse verenigingen. Maar ook in de algemene rubrieken 'bevolking', 'kerkgenootschappen' en 'begraafplaatsen' zijn artikelen over migranten te vinden. Daarnaast hebben sommige instellingen knipselverzamelingen over een bepaald onderwerp aangelegd. Voor het beeldvormingsonderzoek naar Indische Nederlanders werd bijvoorbeeld geput uit het krantenarchief van H.C. Wassenaar-Jellesma, dat destijds was ondergebracht in het archief van het ministerie van WVC. Het bestond uit 1288 krantenartikelen die betrekking hadden op de repatriëring uit Indonesië in de maanden december 1957, januari en februari 1958.

Trefwoorden:

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM