Uitgebreid zoeken
vluchtelingen- en migrantenvrouwen
Bundeling van lezingen en verslagen van de verschillendeworkshops gehouden op de studiedag 'Over grenzen' in de zomervan 1994. Deze dag stond in het teken van hulpverlening aanmigranten- en vluchtelingenvrouwen met geweld-ervaringen enwerd georganiseerd door het Coördinatiepunt Tegen SeksueelGeweld Leiden, het Project Vrouwenhulpverlening Zuid-Holland enhet Vrouwengezondheidscentrum Hara. In de lezingen wordtaandacht besteed aan de overeenkomsten en verschillen tussenvluchtelingen- en migrantenvrouwen met seksueelgeweld-ervaringen en hulpverlening aan vrouwen uitex-Joegoslavië. De workshops handelden o.a. overvrouwenhulpverlening aan vluchtelingen- en migrantenvrouwen. Inde bijlagen is o.a. het VON-advies over besnijdenis Somalischevrouwen opgenomen.
Harmsel, Stella ter / Mathias, Rowena / Bala, Julia / Smit, Len
boek
1995
hulpverlening / vrouwenhulpverlening / genitale verminking / vluchtelingen / allochtonen / geweld / seksueel geweld / Joegoslavisch / Somalisch / lezing / congresverslag
Utrecht
Aletta
via de website van Aletta.

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM