Uitgebreid zoeken
vrouwen
Aanvulling op de bestaande algemene handleidingen voorsollicitatietraining. Er zijn aandachtspunten uitgewerkt, diespecifiek voor allochtone vrouwen belangrijk zijn bij hetzoeken naar werk. Deze aandachtspunten worden geïllustreerd metvoorbeelden uit de praktijk van de Vrouwenvakscholen.
Dorsman, Willy / Sastromedjo, Annelita
boek
1991
allochtonen / sollicitaties / hoofddoeken / Nederland
Utrecht
Aletta
via de website van Aletta.

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM