Uitgebreid zoeken
Vrouwenbestaan : uitwerking van de beleidsaanbeveling van de nota Vrouwenbestaan : emancipatienota
Bijgevoegd: Inspraakreacties op de Nota Vrouwenbestaan
boek
1985
allochtonen / onderwijs / woonomstandigheden / sporten / betaalde arbeid / kunstbeoefening / kinderopvang / emancipatiebeleid / gemeentelijk beleid / Zuid-Holland
Rotterdam
Aletta
via de website van Aletta.

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM