Uitgebreid zoeken
Werkplan 1995 : landelijk steunpunt buitenlandse vrouwencentra
Dit werkplan is vooral gericht op de eerste helft van 1995.Een en ander houdt verband met de ontwikkelingen naar éénLandelijke Organisatie Minderheden, waarin de activiteiten vanhet LSBV voortgezet worden.
boek
1995
allochtonen / beleidsplan
Utrecht
Aletta
via de website van Aletta.

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM