Uitgebreid zoeken

Zoeken: Inleiding

190 treffers

Treffers

Met Jonge Spoorzoekers doen leerlingen historisch onderzoek naar de geschiedenis van mensen met een migratieverleden in hun eigen omgeving.

Op zoek naar de wortels van je eigen verleden: Jonge Spoorzoekers is het resultaat van een door de Universiteit Leiden (ICLON) georganiseerde Professionele Leergemeenschap van doce

Op zoek naar de wortels van je eigen verleden: Jonge Spoorzoekers is een landelijke Professionele Leergemeenschap van docenten gericht op het leren onderzoeken van (migratie)geschi

De migratie van Turken naar Nederland kwam in de tweede helft van de 20ste eeuw op gang. Eerst vanwege economische motieven, later door de politieke omstandigheden in Turkije.

Tussen 1976 en 1983 vroegen ongeveer 3.100 christenen die in Turkije leefden, zowel Armenen als Arameërs, asiel aan in Nederland.

Het boek 'Achterlaten en opnieuw beginnen' biedt een bijzondere kijk op vluchtelingen die sinds de zestiende eeuw in Nederland vestigden.

Wetenschappelijk onderzoek is essentieel om onze kennis over migratiegeschiedenis te vergroten.

Voor de Tweede Wereldoorlog waren er in Nederland niet meer dan enige tientallen Chinese eethuizen gevestigd.

Wanneer, hoe en waarom spelen non-gouvernementele organisaties (NGOs) die zich hardmaken voor de bescherming van vluchtelingen, zoals bijvoorbeeld Amnesty International en het Rode Kruis, een rol i

Nederland kent een lange geschiedenis van opvang van vluchtelingen. Vluchtelingen zijn migranten die huis en haard hebben verlaten en tijdelijk of permanent een heenkomen in het buitenland zoeken.

Het huidige debat over vluchtelingen wordt vaak op een alarmistische toon gevoerd, waarbij er regelmatig wordt verwezen naar het (recente) verleden.

Vandaag is het een vergeten geschiedenis, maar negentig jaar geleden waren er in iedere gemeente in Vlaanderen, en in mindere mate in Wallonië, wel enkele ‘Hongaartjes’, zoals de kinderen met een g

Na 1975 ontvluchtten ongeveer 2 miljoen Vietnamezen hun land, merendeels in zeer gammele bootjes.

Vanaf halverwege de jaren ’70 trokken veel Ghanezen weg uit hun land vanwege de slechte economische situatie.

Chileense vluchtelingen kwamen naar Nederland na de militaire staatsgreep in Chili op 11 september 1973.

Wanneer is een allochtoon geïntegreerd? En hoe heeft massa-immigratie Nederland rijk gemaakt?

Tussen 1680 en 1720 ontvluchtten waarschijnlijk zo’n 150.000 Franse protestanten - Hugenoten  genaamd - hun vaderland. Ongeveer 35.000 à 50.000 van hen kwamen naar Nederland.

In de 16de eeuw werden in Frankrijk de protestanten, die bekendstonden als ‘Hugenoten’, massaal vervolgd.

Hoe vertel je een verhaal over een papierloze immigrant?

Het jaar 2011 staat in het teken van de Poolse sporen in Nederland, wat prof. Wim Willems van Universiteit Leiden betreft. Met behulp van betrokken burgers en o.a.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM