Uitgebreid zoeken

Zoeken: Gastarbeiders uit Marokko

Selecteer

Klik op een van onderstaande termen om het aantal treffers te beperken

Land van herkomst

Periode

Groepen

: alle termen » Gastarbeiders uit Marokko

Plaats

Content type

48 treffers

Treffers

Verslag van een onderzoek naar de wijze waarop Marokkaanse jongens tussen de zestien en vijfentwintig jaar leven i

Op Goudanet.nl is een stadswandeling te downloaden rondom plekken die een rol hebben gespeeld in de geschiedenis van de Marokkaanse Gouwenaars.

in: Studies over de sociaal-economische geschiedenis van Limburg/ Jaarboek van het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg XLVIII (2003) 121-148.

Een film van Cineclub Vrijheidsfilms.
Ontslag van buitenlandse arbeiders in Nederland in economisch slechtere tijden. Productie: Menno van der Molen en Marlene Cornelis

Welke plaatsen deed de Nederlandse wervingsmissie destijds aan? De koplopers waren Agadir, Fes, Marrakech en Tetouan, gevolgd door Casablanca, Oujda, Beni Mellal en Rabat.

Het gangbare idee is dat de Marokkaanse overheid ervoor heeft gezorgd dat de Nederlandse werving zich vooral richtte op de Rif, een regio in het uiterste noordoosten van het land.

Abdelwahid Bennour (Meknes 1947) stapte in 1970 met een groep van zesenvijftig

Op 14 mei 1969 sloot Nederland een overeenkomst met Marokko over het werven van arbeiders.

De immigratie en emigratie van in Marokko geboren personen (1967-2008)

Marokkaanse gastarbeiders moesten vaak hard en lang werken. In hun spaarzame vrije tijd hadden zij dus volop behoefte aan ontspanning.

In 1969 sloot Nederland een wervingsverdrag met Marokko.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM