Uitgebreid zoeken

Zoeken: Duitsland

161 treffers

Treffers

Archief Nederlands-Israëlische gemeente Maarsen

(13) reglement vd kerk der Hoogduitse joodse gemeente Maarsen en Maarsenveen 1759

Archief Rijksuniversiteit Utrecht, faculteiten (theologie)

1863-1864 Paltzers, Hongaren Nederland tot 1885-1886

Archief Rijksuniversiteit Utrecht

Reglement Rijksuniversiteit Utrecht voor beursstudenten uit Palts, 1835

'Gazophylacium', register aangelegd voor het plaatsen van de handtekening door nieuw aangekomen buitenlandse studenten aan de Leidse Universiteit, van Lutherse geloofsbelijdenis, bij het ontvangen

Nederlandsche centrale voor vacantiekinderen uit Duitschland.

Vervoer van Duitsche kinderen kinderen in 1918.

Zie bijlage voor het hele bestand.

Toestemming van het gemeentebestuur van Zoeterwoude om gedurende één jaar als vreemde dagloner binnen het Koninkrijk te werken.

 

 

Stadsarchief van Leiden (Stadsbestuur (SA II))(1574-1816)

 De oorsprong van de Barneveldse familie Rutgers ligt in Südlohn, een klein katholiek kerkdorp, vlak bij Winterswijk, net over de Nederlands-Duitse grens.

Het verhaal in woord en beeld van de lotgevallen van migranten in Den Haag vanaf 1848 tot heden.

Trekarbeid roept bij velen associaties op met de komst naar Nederland van 'gastarbeiders' na de Tweede Wereldoorlog.

Mijn voorvader heet Johannes Sifferin Dahs, de spelling van zijn naam is heel uiteenlopend, zo vindt men Severijn, Souvereijn, Suwrijn etc., en wat betreft de naam Dahs ook als Daas.

Naar aanleiding van een lezing in Purmerend door de gebroeders Lucassen wilde ik melding maken van het levensverhaal van Jan Switser.

Vonnisboek van de Schepenbank van Leiden, met lijst van opgebrachte bedelaars uit 1725.

Clara Gertrud Wichmann werd geboren in Hamburg in 1885.

Bruno Oscar (Bruno Borisovič) Becker werd geboren in Sint Petersburg in 1885, als zoon van Duits-Russische ouders van lutherse huize. Hij was historicus en slavist.

'Gastarbeider in Europa' Alfred Mozer (tweede van rechts) vergezelt zijn kabinetschef Sicco Mansholt (links) bij een bezoek aan de Amerikaanse president John F.

In 1796 legde schoenmaker Joseph Tonck, afkomstig uit de plaats Dursten in Duitsland de Amsterdamse Poorter eed af. Migranten konden na betaling burger van een stad worden.

Freie Presse was een exilblad, dat in 1933 door gevluchte Duitse socalisten in Amsterdam werd uitgegeven.

Hier een penning van Karst Karstenzoon uit het Sticht Bremen die in 1649 burger werd van Enkhuizen en daar tot het bakkersgilde werd toegelaten.

Het Centraal Comité voor Bijzondere Joodsche Belangen en het daaronder vallende Comité voor Joodsche Vluchtelingen bracht het geld bij elkaar waarmee van augustus tot oktober 1939 het Centraal Vluc


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM