Uitgebreid zoeken

Zoeken: Duitsland

161 treffers

Treffers

Het grootwinkelbedrijf is ruim een eeuw geleden ontstaan.

De belangrijkste winkelstraat in het Amsterdam-Zuid van bouwmeester H.P. Berlage, de Beethovenstraat, gaat door voor chic, maar achter de luxe etalages schuilt een tragische geschiedenis.

Op basis van nog niet eerder onderzocht archiefmateriaal laat de schrijfster van dit boek zien hoe de Tweede Wereldoorlog zijn sporen nalaat op het gebied van het vluchtelingenvraagstuk.

In de periode 1814-1909 schiep het kleine Nederland een immens koloniaal rijk in de Indische archipel. Verspreide handelsvestigingen werden aaneengesmeed tot een overzees imperium.

Ongeveer één miljoen mensen hebben in de loop der tijd als soldaat, matroos, koopman, klerk, chirurgijn of pakhuisknecht de Verenigde Oostindische Compagnie in Azië gediend.

Duitsers, Noren, Denen en Zweden vormden in zeventiende-eeuws Amsterdam de grootste groep buitenlandse migranten.

HEIMAT IN HOLLAND (1995, 82min).

There have been few studies of the impact which refugees from Germany had on European countries  in the 1930s, and fewer still on those countries which bordered the Third Reich.

Van de Antwerpse kooplieden, hugenoten en joodse vluchtelingen die in de zeventiende eeuw een nieuw bestaan opbouwden in Amsterdam, is al redelijk veel bekend.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM