Uitgebreid zoeken

Zoeken: Duitsland

161 treffers

Treffers

Deze kroniek laat u kennismaken met de roemruchte Portugese en Hoogduitse joden in de Gouden Eeuw en met de rol van de joden bij de opbouw van de moderne staat; hij vertelt ook over het dramatische

In Geschiedenis van de joden van de Lage Landen gaat Ludo Abicht terug tot de vroegste vermelding van de joodse gemeenschap, in de dertiende eeuw.

Werknemers van de steenfabriek ‘De Concurrent’ te Heiligerlee.

Achter de term 'zigeuners' gaan veel verschillende groepen schuil.

Na 1800 werd Indië officieel een Nederlandse kolonie. De naam veranderde toen in Nederlands-Indië. De V.O.C. werd opgeheven en haar bezittingen werden overgedragen aan de Nederlandse staat.

Duitsers waren lang in aantal de grootste migrantengroep in Nederland. Vooral de bloei van de Republiek eind 16de en 17de eeuw bracht veel Duitse migranten naar Nederland.

Tussen 1600 en 1900 trokken jaarlijks tienduizenden Duitsers uit Westfalen naar Nederland als seizoensarbeider.

De Nederlandse arbeidsbeurs in de Duitse industriestad Oberhausen (Westfalen) hielp bij de bemiddeling van Duitse dienstbodes naar Nederland.

Tekening van een Duitse student, afgebeeld met een extreem lange Duitse pijp. Overgenomen uit: ‘Een ontgroeningspartij te Utrecht 1809’, Bijlage XXII van W.C.A.

'Siet hier, o Jonge Jeugt, hoe 't Westfaals Geesje haar in Amsterdam heeft gedragen.' Kinderprent met 24 afbeeldingen van het leven van het Westfaalse dienstmeisje Geesje in Amsterdam, 1761-1765.

Elsje Christiaens (geb. Jutland ca. 1646 – gest. Amsterdam ca. 1 mei 1664), dienstbode, ter dood veroordeeld wegens moord op haar hospita. Tekening door Rembrandt, 1665.

Penning ter gelegenheid van het stichten van de Lutherse Kerk te Rotterdam.
M. Holtzhey (ontwerp & productie), 1736.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM