Uitgebreid zoeken

Zoeken: Duitsland

161 treffers

Treffers

Al vanaf de zeventiende eeuw trokken jonge, ongetrouwde Duitsers vaak naar het buitenland om werkervaring op te doen.

De Duitse Friedrich Wilhelm Leopold Brockschmidt (Salzuflen 1840 - Winschoten 1907) met zijn zoon Hindrik. Friedrich kwam in 1864 naar Winschoten en trouwde daar Jacobje Prins.

De Kampersteiger, gezien vanaf de Nieuwe Brug naar gebouw Zeerecht, ong. 1765. Aankomstplek van Duitse trekarbeiders.

Een kwart tot de helft van de zeelieden, soldaten en andere werknemers die in de 17e en 18e eeuw voor de Verenigde Oost-Indische Compagnie (V.O.C.) naar Azië vertrokken, was afkomstig van buiten de

Het transport der kolonialen uit Rotterdam, stadsgezicht, 1883-1884

Isaac Israels (Amsterdam 1865 - Den Haag 1934)

Groepsfoto van het personeel van ‘Werklust’, ca. 1900.

Armenpenning van de Lutherse diaconie te Rotterdam, 1741

Collectie Rotterdams Historisch Museum

Het uitzeilen van een aantal Oost-Indiëvaarders uit het Marsdiep. In het midden het schip 'Mauritius'.

De handel in Keulse potten in Nederland heeft een lange geschiedenis. In de 11de eeuw werd in Utrecht al melding gemaakt van invoer van ‘aardewerk’ uit het rijngebied of Keulen.

De handel in Keulse potten in Nederland heeft een lange geschiedenis. In de 11de eeuw werd in Utrecht al melding gemaakt van invoer van ‘aardewerk’ uit het rijngebied of Keulen.

Collectie: Atlas van Stolk

De handel in Keulse potten in Nederland heeft een lange geschiedenis. In de 11de eeuw werd in Utrecht al melding gemaakt van invoer van ‘aardewerk’ uit het rijngebied of Keulen.

Uit Harderwijk vertrekkende detachementen koloniale militairen op het station. Tot 1863 reisden de militairen op binnenschepen naar hun vertrekhaven, sindsdien per trein.

Houtsnede, detail van kinderprent. Collectie Atlas van Stolk

In 1839 opende de Duitse immigrant Anton Sinkel zijn winkel aan de Oudegracht in Utrecht. Het was volgens de Utrechtse Courant een ‘Paleis-Winkel’. Sinkels winkel kreeg snel navolging.

Uit Harderwijk vertrekkende detachementen koloniale militairen op het station. Het afscheid van Harderwijk werd steevast begeleid door het muziekkorps van het werfdepot.

Naast joden kwamen ook nog ongeveer 7.000 andere vluchtelingen naar Nederland in het decennium voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog.

Tussen 1850 en 1900 reisden Duitse handelaren naar Nederland om aan de bevolking allerlei goederen te verkopen.

Collectie Atlas van Stolk


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM