Uitgebreid zoeken

Zoeken: Hongarije

59 treffers

Treffers

Korte biografie over een Hongaars jongetje dat in Friesland terechtkwam.

Tante Ibolja was een begrip in de familie en voor mij ook een kleine teleurstelling. Ze was een goede vriendin van mijn oma uit Hongarije en daarom noemenden we haar tante.

Dit artikel gaat in op het onderwerp van buitenlandse arbeiders in de mijnen van Luik en Nederlands Limburg.

Met een naamkaartje om de hals en een koffertje in de hand werd de vierjarige Erzcebet Sztricksó in april 1923 in Boedapest op de trein gezet, die haar voor een paar maanden naar Nederland zou bren

Vijftig jaar geleden haalden demonstranten in Boedapest het standbeeld van Stalin van zijn sokkel.

Collectie Atlas van Stolk

De Hongaarse ketellappers die in maart 1868 bij Hengelo de grens passeerden, overnachtten in grote tenten. De tekening van J.

Collectie Atlas van Stolk

Er is van oudsher relatief weinig migratie geweest tussen Hongarije en Nederland. Wel trokken in het begin van de 17de eeuw de pas opgerichte Nederlandse Universiteiten van Leiden, F

In de 17de eeuw kwamen enkele honderden Hongaarse studenten in Nederland studeren, omdat er in hun land van herkomst destijds nog geen universiteit was.

Den Haag, ca. 1926. Voor Hongaarse pleegkinderen in Den Haag was er in de school in de Tasmanstraat een speciale klas.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM