Uitgebreid zoeken

Zoeken: Indonesië, 1945-heden

104 treffers

Treffers

Indische Nederlanders zijn de grootste immigrantengroep die zich ooit in Nederland heeft gevestigd. Er is niet veel over hen bekend en al helemaal niet over hun nazaten.

Tijdens de oorlog met Indonesië stuurde Nederland 135.000 militairen naar de archipel. Na de onafhankelijkheidsoverdracht in 1949 keerden de manschappen huiswaarts.

Meerstemmige geschiedenissen aan het Makassarplein is een tentoonstelling rond de Indische oorsprong achter de straatnamen Nias, Makassar en Gorontalo in Amsterdam Oost.

Achter de naam Tjalie Robinson gaat de schrijver en journalist Jan Boon (1911-1974) schuil.

De ‘repatriëring’ vanuit Indonesië betrof veel mensen die nooit in Nederland waren geweest, onder wie ook veel Nederlanders van gemengd Aziatisch-Europese afstamming die er heel anders uit zagen da

In deze studie wordt onderzocht welke praktische gevolgen het restrictieve Nederlandse toelatingsbeleid heeft gehad voor de materiële zekerheid van etnische minderheden in Nederland, en dan met name v

Javaanse Surinamers in Nederland hebben een rijke migratiegeschiedenis. Het is een geschiedenis waar niet één keer, maar minstens twee, en soms zelfs meerdere malen van land werd gewisseld.

Hoe Nederland kennismaakte met Molukse KNIL-soldaten

Archief Demka fabriek Utrecht

Documenten betreffende de regeling van woonruimte voor Ambonezen die werkten in de Demka fabriek in Utrecht, 1955.

Eind 1961 kwamen de eerste Molukse gezinnen vanuit verschillende woonoorden in Nederland naar Zevenaar.

Fragment uit de documentaire "Ik ben een Indo ja, en zo wil ik leven...." Tjalie Robinson (1911-1974)
Samenstelling: Ida Does, Marco Markovsky en Wim Willems, 2009

Bekijk een grotere versie van deze tabel (.pdf)

Toen mijn opa als jongen op het strand speelde en al die schepen zag in de baai van de Ambon, droomde hij ervan om later ook te gaan varen. Terug naar dat jaar. Het is 1946.

Boudie Rijkschroeff en G.A.

Dit verhaal is in 2008 door mij opgetekend uit de mond van mijn opa, vertellende voor een een klas met leerlingen uit groep 8 van de basisschool.

Ik werd twee maanden na mijn geboorte (17 mei 1981) door mijn Nederlandse ouders opgehaald uit het weeshuis in Jakarta.

Een markante man was mijn vader, Hanoch Marwa. Niet alleen in zijn woonplaats Winterswijk maar in heel Nederland was hij gekend. Het verhaal verteld hoe mijn vader als ex – K.N.I.L.

In 2009 heb ik voor mijn afstuderen voor sociologie een kwalitatief onderzoek gedaan naar senioren uit voormalig Nederlands-Indië.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM