Uitgebreid zoeken

Zoeken: Afghanistan

Selecteer

Klik op een van onderstaande termen om het aantal treffers te beperken

Land van herkomst

: alle termen » Afghanistan

Periode

Trefwoorden

Content type

4 treffers

Treffers

Rapport SCP: Vluchtelingengroepen in Nederland. Over de integratie van Afghaanse, Iraakse, Iraanse en Somalische vluchtelingen.

Nederland telt naar schatting 850.000 moslims, grotendeels migranten en hun kinderen. Het SCP verricht onderzoek naar de geloofsbeleving van moslims in Nederland.

Het proefschrift Buitenlandse artsen in Nederland beschrijft de situatie van artsen van buiten de Europese Economische Ruimte die naar Nederland zijn gekomen als vluchteling dan wel gezinsvormer in

Dit rapport geeft voor het eerst een beeld van de sociaaleconomische en sociaalculturele positie van de vier grootste vluchtelingengroepen in Nederland. Het betreft mensen die oo


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM