Uitgebreid zoeken

Zoeken: 1700-1800

Selecteer

132 treffers

Treffers

Hof van Utrecht, register van personen, aan wie door het hof vergund is hun nering ten platten lande uit te oefenen.

Vonnisboek van de Schepenbank van Leiden, met lijst van opgebrachte bedelaars uit 1725.

In 1796 legde schoenmaker Joseph Tonck, afkomstig uit de plaats Dursten in Duitsland de Amsterdamse Poorter eed af. Migranten konden na betaling burger van een stad worden.

In Van Heinde en Verre vertelt Cor Smit hoe in de loop der eeuwen talloze vreemdelingen naar Leiden kwamen.

Net zoals in vroegere tijden trok Nederland in de 18de eeuw nog steeds veel migranten aan. Pas in de 19de eeuw nam hun aantal sterk af. Wel veranderden de aard en omvang van de migratie.

De poorter eed van Hendrikje van Rossem uit Harderwijk.

In de 16e eeuw werden misstanden in de kerk door hervormers aan de kaak gesteld. In Zwitserland (Zurich) deed Zwingli dat in 1519. De meest radicale onder zijn aanhangers werden Dopers genoemd.

Het is nu alweer jaren geleden dat ik meedeed aan een telefonisch onderzoek naar een ongetwijfeld belangwekkend onderwerp.

Enkele van mijn voorouders (mijn oudgrootvader Christiaan Frederik Kaempff, zijn broer en hun moeder) zijn rond 1773 vanuit Blankenhain in Thüringen naar Nederland geëmigreerd.

Deze deken werd in de 18e eeuw door Hugenoten van Frankrijk naar Nederland gebracht en als een van de weinige bezittingen zorgvuldig bewaard.

Wandtegel. Man met een mand op zijn rug.

Collectie Nederlands Openluchtmuseum

Lipsker op de Groninger tichelwerken : een geschiedenis van de Groningse steenindustrie met bijzondere nadruk op de Lipper trekarbeiders 1700-1900.  
 
 

IndischHistorisch.nl is een Kenniscentrum op Internet over de geschiedenis van Indische Nederlanders, zowel het leven van Indische Nederlanders vroeger in Indië als in Nederland.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM