Uitgebreid zoeken

Zoeken: 1700-1800

Selecteer

132 treffers

Treffers

De laatste 15 jaar heeft het onderzoek naar immigratie in Nederland een bescheiden, maar gestage vlucht genomen.

Textielarbeiders werden met open armen binnengehaald, maar Duitse lutheranen mochten hun klokken niet luiden en joden werden zelfs stelselmatig gediscrimineerd.

Geschrift en Getal. Een keuze uit de demografisch-, economisch- en sociaal-historische studiën op grond van Amsterdamse en Zaanse Archivalia, 1600-1800. 

Over de geschiedenis van Nederland als immigratieland bestaan uiteenlopende beelden en meningen.

De komst van buitenlanders is een verschijnsel van alle tijden. Dit boek volgt een aantal migrantengroepen dat in de afgelopen eeuwen naar Nederland kwam. Hoe verliep hun integratie?

Interest in de Dutch East India Company (VOC), its ships and its trade with the Far East, has grown steadily over the past two decades.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM